Buzdolabı Kompresör Yatakları İçin Aşınmaya Dayanıklı Malzemelerin Seçimi

dc.contributor.advisor Şeşen, Kelami tr_TR
dc.contributor.author Parıldar, Barış tr_TR
dc.contributor.department Üretim Metalurjisi tr_TR
dc.contributor.department Manufacturing en_US
dc.date 2007 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-09-07T07:56:45Z
dc.date.available 2015-09-07T07:56:45Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007 en_US
dc.description.abstract Bu yüksek lisans tez çalışmasında hermetik kompresördeki biyel-perno yatağı için kullanılabilecek alternatif malzemeler seçilmiş ve bu malzemelerin kompresör aşınma performansına etkileri incelenmiştir. Alternatif biyel malzemesi olarak dört ayrı bileşimden toz malzeme hazırlanmıştır. İlk olarak biyel malzemesi üzerine mangan fosfat kaplama deneyleri yapılmıştır. Kristal boyutu üzerinde en etkin faktör olarak Mn fosfat banyosunun Serbest Asit değeri belirlenmiştir. Banyonun toplam asit değeri ile Serbest Asit değerinin karşılıklı etkileşimi ise ikinci derecede önemli, Toplam Asit değeri ise üçüncü önemli faktör olarak ortaya çıkmıştır. Aşınma deneylerinde alternatif perno malzemesi olarak iki farklı çelik kalitesi kullanılmıştır. Bunlar DIN 100CrMn6 ve SAE 8620 çelik kaliteleridir. 100CrMn6 çelik numuneler su verme işlemine tabi tutulmuştur. 8620 kalite çelik numuneler ise ikiye ayrılmış, bir bölümü su verme işlemine tabi tutulmuş, diğer bölümü ise nitrürlenmiştir. Bütün alternatif numune çiftleri deney tasarımı yapılarak farklı kombinasyonlarda, Falex Block on Ring (B.O.R.) test cihazında, R600a gaz ortamında aşınma ve sürtünme deneylerine tabi tutlmuştur. Deneylerde B.O.R. deney düzeneği parametleri, hareket açısı, sıcaklık, devir, süre, cisme etkiyen ağrılık ve gaz basıncı sabit tutulmuştur. Blok ve Halka aşınmaları birlikte değerlendirildiğinde en uygun malzeme çifti olarak ısıl işlemli 100CrMn6 perno – MnP kaplamalı %0.45C içeren halka çifti öne çıkmaktadır. tr_TR
dc.description.abstract In this master thesis alternative materials are chosen for connecting rod-pin bearings in hermetic compressors and the effects of these materials to compressor wear performance. Alternative connecting rods are prepared from four different powder compositions. These connecting rod materials are firstly used manganese and phosphate plating experiments. Free acid value of the Manganese phosphate bath on crystal dimension is determined as the most effective factor. The mutual interaction of the total acid value of bath and free acid value are of secondary importance whereas total acid value revealed as third significant factor. For wear experiments alternatively two different steel qualities are used as pin material. These are DIN 100CrMn6 and SAE 8620 steel qualities. 100CrMn6 steel samples are processed to quenching. 8620 quality samples are separated into two, one part is subject to quenching, the other part is nitrided. All alternative sample pairs are processed to wear and friction experiments in R600 gas environment in Falex Block on Ring (BOR) test machine in different combinations by making experiment designs. In the experiments BOR experiment set up parameters, movement angle, temperature, turn over, time, weight affecting the type and gas pressure are kept constant. When block and ring wears are evaluated together, thermal processed 100CrMn6 pin-Manganese phosphate plated ring pair with %0.45C is the most proper material pair. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/9118
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Aşınma tr_TR
dc.subject Sürtünme tr_TR
dc.subject Biyel tr_TR
dc.subject Yatak Dayanımı tr_TR
dc.subject Wear en_US
dc.subject Compressor en_US
dc.subject Connecting rod en_US
dc.subject Bearing strength en_US
dc.title Buzdolabı Kompresör Yatakları İçin Aşınmaya Dayanıklı Malzemelerin Seçimi tr_TR
dc.title.alternative Selection Of Wear Resistant Bearing Materials For Refrigerator Compressors en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
7466.pdf
Boyut:
3.06 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama