Maya Endüstrisi Arıtma Çamurlarının Katkı Malzemesi Olarak Fındık Kavşağı Ve Parçalanmış Mısır Sapı Kullanarak Kompostlaştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
2008-11-19
Yazarlar
Eriçyel, Kübra
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Miktarları gün geçtikçe artan endüstriyel arıtma tesisleri çamurları katı atık bertaraf sorununu daha da büyütmektedir. Arıtma çamurların bertarafı veya değerlendirilmesi konusunda depolama, yakma, kompostlaştırma gibi farklı yöntemler uygulamak mümkündür. Bilhassa gıda endüstrisi için, bu metodlardan en uygun ve faydalı olanı şüphesiz ki kompostlaştırmadır. Bu çalışmada arıtma çamurunun fındık kavşağı ve parçalanmış mısır sapıyla kompostlaştırılması, 2007 güz döneminde Düzce Pakmaya tesisinde yürütülmüştür. Oluşturulan dört yığında farklı oranlarda fındık kavşağı ve parçalanmış mısır sapı, katkı malzemesi olarak kullanılmıştır. Yığınlarda kullanılan karışım oranları, parçalanmış mısır sapının kullanımını azaltacak şekilde seçilmiştir. Pilot ölçekli çalışmadan sonra kompost ürününün mısır bitkisi üzerindeki etkileri saksı denemeleriyle araştırılmıştır. Bu çalışma sırasında kompostun stabilitesini belirleyebilmek için gereken fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizler yapılmıştır. Sonuçta, bu çalışmayla maya endüstrisi arıtma çamurlarının kompostlaştırılmasının organik madde miktarı düşük topraklarımızın iyileştirilmesinde sürdürülebilir bir çözüm olduğu ortaya konmuştur.
Ever increasing volumes of biosolids generated in industrial wastewater treatment plants have resulted in making our solid waste disposal problems worse. It is possible to disposal of biosolids by landfilling, incineration, or to reuse this sludge after proper composting. Without a doubt, the most beneficial and appropriate method for biosolids from food industry wastewater treatment is composting. In the present study, composting of yeast industry biosolids with hazelnut husk and shredded cornstalk was conducted at the Düzce Pakmaya plant during the fall 2007. Four piles were formed and different ratios of hazelnut husk and shredded cornstalk were used within these piles. The mixing ratios were selected as to decrease the usage of the shredded cornstalk and to see the effect of the composting process. After pilot-scale study, the effect of the compost product on the corn crop was searched by pot studies. Necessary physical, chemical, and microbiological analyses were conducted to determine the stability of the compost. Finally, it has been proven in this study that composting of the biosolids from yeast industry is a sustainable solution for improving the low organic matter content of our soils.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
arıtma çamuru, kompost, katkı malzemesi, fındık kavşağı, parçalanmış mısır sapı, saksı denemeleri, biosolids, composting, bulking agents, hazelnut husk, shredded cornstalk, pot studies
Alıntı