Betonarme Yapılara Gelen Deprem Etkilerinin Azaltılması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Nuhoğlu, Bahar
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu yüksek lisans tezinde; 1’inci dereceden deprem bölgesi için konut olarak tasarlanmış mevcut dört katlı betonarme bir binanın kullanım amacının hastane olarak değiştirilmesi sonucu, servis yükleri (değişen hareketli yükler, mevcut ölü yükler) ve deprem kuvvetleri altında statik (eşdeğer deprem yükü yöntemi) ve dinamik (zaman tanım alanında hesap yöntemi) analizi yapılmıştır. Yapılan statik analiz sonuçlarına göre kapasite, kesit ve düzensizlik kontrolleri yapılmıştır. Elde edilen olumsuz sonuçlar nedeniyle yapıya gelen deprem etkilerinin azaltılması gerekliliği öngörülmüştür. Deprem kuvvetlerinin azaltılmasında bir yöntem olarak sismik taban yalıtımı uygulanmasına karar verilmiştir. Söz konusu sisteme taban yalıtımı uygulanarak analizler yenilenmiş ve taban yalıtımsız olan mevcut sistemin analiz sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. Elde edilen olumlu sonuçlar doğrultusunda taban yalıtımında kullanılacak olan sismik yalıtıcı elemanların karakteristikleri belirlenmiştir.
In this study, a four – floor reinforced concrete structure , which was built as an residential block, has been changed to be utilized as a hospital. The building has been statically (Equivalent Seismic Load Method) and dinamically (time history analysis) analyzed under dead forces, new changed live loads and earthquake forces. Following the results of verifications and analysis, it has been decided that reduction of the earthquake forces effecting the structure under earthquake case is necessary for the sake of structure consequently. It’s decided that base isolation system has to be applied to the structure. Then the analysis to be renewed for isolated structure and the results are compared with the results of the unisolated structure. Following to the results and calculations the properties of device and its dimensions, that used for seismic base isolation of the structure, is determined.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Sismik Taban Yalıtımı, Sismik Taban Yalıtıcıları, Deprem analizi, Seismic Base Isolation, Seismic Isolators, Earthquake Analysis
Alıntı