Yapılarda Taban İzolasyonu Sistemleri

thumbnail.default.alt
Tarih
2012-06-14
Yazarlar
Başdoğan, Ahmet Caner
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Yapılarda taban izolasyonu sistemleri
Base isolation systems in structures
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
Anahtar kelimeler
Taban izolasyonu, sismik izolasyon, Base isolation, seismic isolation
Alıntı