İkinci kuşak akım taşıyıcı kullanarak yüksek dereceden akım modu aktif filtre sentezi

thumbnail.default.alt
Tarih
1996
Yazarlar
Karaç, Faruk
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
İlk ortaya çıktığı günden bugüne kadar akım taşıyıcılara olan ilgi zaman içinde sürekli olarak artmış ve bu elemanlar kullanılarak önemli bir bölümünü 2. derece filtre yapılarının oluşturduğu bir çok devre gerçekleştirilmiştir. Buna rağmen şimdiye kadar belirli sayıda akım taşıyıcı kullanılarak yüksek dereceden akım transfer fonksiyonlarını sentezlemek amacıyla yapılan herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Esas olarak böyle bir çalışmanın amaçlandığı bu ödevde ilk olarak akım taşıyıcılar hakkında genel bir bigi verilmiştir. İkinci olarak tek akım taşıyıcılı akım modu filtre yapıları üzerine daha önce ki yıllarda yapılan çalışmalar özetlenmiştir. Daha sonra bu çalışmaların ışığı altında iki adet ikinci kuşak akım taşıyıcı içeren bir devreden yararlanan sentez yöntemi önerilmiş, akım taşıyıcıların ideal olmamasının bu sentez yöntemine etkileri incelenmiş ve bazı örnekler yardımıyla yapılanlar açıklanmıştır. Son olarak da önerilen sentez yönteminin doğruluğu araştırılmıştır. Sonuçta, belli hataları içinde taşımakla beraber bu yöntemin istenen aralıklarda oldukça uygun olduğu görülmüştür.
High Order Current-Mode Active Filter Synthesis Using Second Generation Current Conveyors Though in electrical engineering, worked with voltage-mode for years, at present there is a growing interest in designing analogue current-mode signal pro cessing circuits, because the use of current rather than voltage as the active para meter results in higher usable gain, accuracy, bandwith and the reducing of the frequency limitations. Utilizing the ideas in 1968 the first current conveyor (CC1) was introduced and in 1970 the second generation current conveyor (CCII) was improved by Smith and Sedra. Since then the current conveyor (especially CCII) has become one of the basic building block used in general purpose analog circuit structures. Especially, in the last ten years, various types of circuits using current con veyors was realised. Biquadratic current-mode active filter circuits including single current conveyor make up an important part of these circuits. However, no synthesis method using current conveyors to realise high order current-mode acti ve filter functions. In this work, it's aimed that such a synthesis method which has two second generation current conveyors is formed. The ideal current conveyor is defined by A first current conveyor (CCI) results if a=l, while a second generation currentconveyor (CCII) results if a=0. On the other hand, the plus and minus sign de- nots CC+ and CC-, respectively.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1996
Anahtar kelimeler
Akım taşıyıcı devreler, Current conveyor circuits
Alıntı