Kren Köprülerinin Katı Modellemesi Ve Sonlu Elemanlar Metoduyla Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Alkın, Coşkun
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, bir kaldırma makinası olan krenler hakkında bilgi edinilmiş, çift kirişli kren köprüleri hakkında araştırma yapılmıştır. Kiriş konstrüksiyonları incelenmiş ve seçilen kutu kiriş konstrüksiyonu için hesap esasları FEM ve DIN normlarına göre uygulanmıştır. Belirlenen kutu kiriş konstrüksiyonun SolidWorks 2003 isimli bir bilgisayar destekli konstrüksiyon paket programında katı modeli oluşturulmuştur. Katı modeli oluşturulan kren köprüsünün belirlenen sınır şartları doğrultusunda MSC Patran programında sonlu elemanlar metoduyla analizi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucu elde edilen değerler hakkında değerlendirmeler yapılmıştır.
In this study, informed about cranes which is one of the lifting machines, researched about overhead crane’s bridge, is double beam. Studied on beam construction and calculation methods calculated by using FEM and DIN normes for the choosen box girder. After that solid modeling of box girder was generated by the CAD packet program that name is SolidWorks 2003. Later FEA done with Msc.Patran for the generated solid model. Boundary conditions are applied before the solving analyse. After analyse result prints and documantations are concluded.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Kren, Kiriş, Sonlu elemanlar metodu, Crane, Beam, Finite Elements Method
Alıntı