İstatistiki proses kontrol (SPC) ve bir fabrikada uygulanması

thumbnail.default.alt
Tarih
1994
Yazarlar
Üçüncüoğlu, Tarkan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Tez konusu olan SPC yani kısaltımın açılımı olan İstatistiki Proses Kontrol , günümüzde gerekli olan değişimin sanayiye yansımasının neticesinde, bu gerekli değişimin sağlanması , rekabet ortamlarında müşteriye , isteyebileceğinin en iyisini , ona en uygun şartlarla sağlamada , kullanılan yeni bir kontrol tekniğidir.Türkçe kısaltama olarak İPK kullanılması düşünülmektedir , her ne kadar çok yeni bir kavram olmasa da uygulamalardaki başarısı ve uygulamaya geçişi yeni olduğundan yurtdışında da tanınması son 8 yıllık bir gelişmedir ve Türkçe yede bu esnada tercümesi tam olarak geçmemiştir.Son olarak Brisa önderliğinde , Sabancı Holding te ve KOÇ2000 projesi ile Koç Holding te ve dolayısıyla bu ana sanayilere bağlı yan sanayilerde de konu olan Toplam Kalite , anlayışı sırasında , konu popüler olunca , KOGEM tarafından İPK olarak tercüme edilmiş ancak halen sanayide pratik bir kolaylık getirmediğinden SPC olarak anılmaktadır ve tez içerisinde de SPC olarak kullanılmıştır.SPC de en önemli nokta klasik sistemin aksine , parçayı imalat sonrası kontrol etmek yada diğer bir değimle seçmek yani hatalılardan,doğru parçaların ayıklanarak müşteriye doğru parçalarla beraber, hatalı parçaların fîatınında fatura edilmesinin yerine , hatalı parçayı üretmemek üzerine kurulu önleme tekniğinin uygulanmasına yardımcı olan bir araç olmasını sağlayan toleranslardan farklı , kontrol limiti kavramıdır.SPC kısaca , prosesin istatistik metodlar yardımıyla hesaplanan , limitlerde kalıp kalmadığını kontrol eden , hatalı parçayı üretmeye engel olmak için erken uyarı mesajları veren bir tekniktir.SPC nin aşamaları kısaca ; SPC yapılacak noktanın ve bu noktadaki karakteristiğin tespiti , yetenek çalışmalarının tamamlanması , kontrol limitlerinin hesaplanması ve hesaplanan bu kontrol limitleri yardımıyla üründen gelen geribesleme sistemiyle , prosesin kontrolünün o işi , prosesi yapan eleman olan işçi tarafından kontrolünün sağlanmasıdır.Kontroller sağlandıktan sonra hedef " Müşteri Memnuniyeti " doğrultusunda , gelişmelerin yapılmasıdır.
In this thesis , main subject is more than a direct theory , but a system change , a tool for a system change as well.In order to explain the use of this tool , the SPC where , it is the abbreviation of Statistical Process Control , the short history about quality is given first, also to understand the need to use SPC is tried to be given by the Japanese system , and the idea of " Need For Change ".And finally the index , the helpfull tools for making SPC , commands for the system and an implementation example in a newly changed automative plant is given in the following pages of the thesis.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1994
Anahtar kelimeler
OTOSAN, Statistical process control, OTOSAN, Statistical process control
Alıntı