Fluoresan Lambalarda Otomatik Işık Akısı Kontrolü

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Otar, Orçun
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Geçtiğimiz yıllarda, aydınlatma kontrol sistemleri, enerji tüketimiyle doğrudan ilişkili olduklarından enerjinin verimli kullanılması konusunda önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmada, arttırılan verimlilik sayesinde enerji tüketimini azaltmayı mümkün kılabilecek, gün ışığı temelli dim edilebilen aydınlatma sistemleri önerilmektedir. Önerilen sistemde, günışığının kullanılabilir olduğu zamanlarda, aydınlatma armatürlerinin ışık çıkışları azaltılarak enerji tüketimi düşürülebilmektedir. Dim edilebilen sistemde, foto sensörler aracılığıyla gün ışığı algılanır ve algılanan duruma göre ana kontrol merkezi sistem çıkışını, arzu edilen aydınlık düzeyine göre ayarlar. Tüm kontroller, kontrolde esneklik sağlayabilen programlanabilen mikrokontrolörler tarafından yapılmaktadır. Ayrıca, adreslenebilir radyo frekanslı seri haberleşme protokolü sisteme daha basit kurulum ve geniş esneklik sağlar. Bu çalışma, fluoresan lamba ve balastlar hakkında temel bilgi, detaylı literatür ve piyasa araştırması, simülasyon, yapım ve deneysel gerçekleme bölümlerinden oluşmaktadır.
In recent years, artificial lighting control systems play an important role in energy saving topic that is directly related with energy consumptions. In this study, a daylight controlled dimming lighting system is proposed which enables to reduce energy consumption in terms of increased efficiency. The proposed system provides to reduce the light output and energy consumption of lighting fixtures, whenever the daylight is available. In dimming system operation, photosensors sense the available daylight level and main controller of the system adjust, the light output to reach the desired lighting level. All control actions are performed by programmable microcontrollers that bring more flexibility in control operation. Moreover, an addressable RF wireless serial communication protocol is also employes in the system operation which provides simple installation and wide control flexibility. The sections for this study includes a basic knowledge about fluorescent lamps and ballasts, a detailed literature and market search of existing systems, simulation, construction and experimental verification.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
fluoresan lambalar, elektronik balast, aydınlatma kontrolü, fluorescent lamps, electronic ballasts, lighting control
Alıntı