Ürün Geliştirme Sürecinde Çok Amaçlı Karar Verme Yaklaşımı

dc.contributor.advisor Tolga, Ethem tr_TR
dc.contributor.author Alptekin, Sadettin Emre tr_TR
dc.contributor.department Mühendislik Yönetimi tr_TR
dc.contributor.department Engineering Management en_US
dc.date 2006 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-10-19T12:39:00Z
dc.date.available 2015-10-19T12:39:00Z
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006 en_US
dc.description.abstract Ekonomilerin küreselleşmesi ile beraber pazarlardaki yüksek rekabet, ürünlerin ve hizmetlerin kalitesinin güvence altına alınmasını sağlayan ürün/hizmet geliştirme ve iyileştirme yöntemlerinin önemini artırmıştır. Bu stratejik kalite yönetimi araçlarından biri de, Kalite İşlev Konuşlandırma (KİK)’dır. KİK, birimler arası takım üyelerinin bir araya gelip ortak karar vermesiyle başlayan yeni veya iyileştirilmiş ürünlerin geliştirilmesi sürecinde, müşteri memnuniyetinin sağlanması için kullanılan müşteri odaklı bir tasarım aracıdır. Bu çalışma KİK’yı temel alarak, müşterilerin gereksinimlerinin belirlenmesiyle başlayıp, bu gereksinimlerin karşılanması için iki yaklaşım önermektedir. İlk yaklaşımın amacı; müşteri gereksinimleri ile tasarım özelliklerinin kendi aralarındaki bağımlılık ilişkilerini ve müşteri gereksinimleri ile tasarım özellikleri arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir. Bunun için, analitik serim süreci ve rekabet analizini gerçekleştirmek üzere de entropi yönteminden faydalanmaktadır. İkinci yaklaşım ise bulanık mantık esasına dayandırılarak, KİK sürecindeki ilişkilerin belirlenmesi için analitik serim sürecini, piyasadaki en iyi ürün/hizmetin belirlenmesi için uzlaşık programlamayı, müşteri gereksinimleri ile tasarım özellikleri arasındaki ilişkiyi belirlemek için doğrusal regresyonu ve uzlaşık programlama ile belirlenen hedef ile ürün/hizmet sağlayıcının bütçe kısıdından oluşan hedef programlama yöntemlerini bütünleştirmiştir. Amaç, seçilen ürünün/hizmetin performansının müşterilerin gereksinimlerini karşılayacak şekilde arttırılmasıdır. Türkiye’deki yüksek öğrenim kurumlarının sunduğu elektronik eğitime ilişkin gerçek bir uygulama, önerilen yöntemlerin uygulanabilirliğini göstermektedir. tr_TR
dc.description.abstract The globalization of the economies along with the high competition in the markets increased the importance of the product/service development and improvement mechanisms to assure the quality of the products and services. One of these strategic quality management tools is the quality function deployment (QFD). QFD is a customer-oriented design tool with cross-functional team members reaching a consensus in developing a new or improved product to increase customer satisfaction. This work proposes two different approaches based on QFD to identify and satisfy the customer needs. The first approach consists of the analytic network process to evaluate the inner dependencies among customer needs, among product attributes and also the relationships between them and the entropy method to employ competitive analysis. The second approach is based on fuzzy logic theory and utilizes analytic network process to handle the relationship in the QFD process, compromise programming to determine the best product/service in the market, linear regression to evaluate the relationship between customer needs and product attributes and goal programming method which consists of the predefined goal obtained with the compromise programming and the product/service provider’s budget limitation. The aim is to improve the performance of the selected product/service to satisfy the customer needs. A real-world application on e-learning products provided by the higher education institutions in Turkey illustrates the applicability of the proposed methodologies. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/9760
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Kalite işlev konuşlandırma tr_TR
dc.subject analitik serim süreci tr_TR
dc.subject bulanık uzlaşık programlama tr_TR
dc.subject hedef programlama tr_TR
dc.subject elektronik eğitim tr_TR
dc.subject Quality function deployment en_US
dc.subject analytic network process en_US
dc.subject fuzzy compromise programming en_US
dc.subject goal programming en_US
dc.subject e-learning en_US
dc.title Ürün Geliştirme Sürecinde Çok Amaçlı Karar Verme Yaklaşımı tr_TR
dc.title.alternative Product Development Process Using Multiple Criteria Decision Making Approach en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
3876.pdf
Boyut:
1.63 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama