Marmara bölgesi için taşınım etkisiyle oluşan kirleticideğişimlerinin incelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2022-06-16
Yazarlar
Süer, Seda Nur
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Özet
Bu çalışmada toz taşınım konusu Marmara Bölgesi için araştırılmaya çalışılmış olup, taşınım ile kirlilik artışları yaşanan bölgelerde bu artışların ne kadar olduğu ve etkileyebildiği istasyonlar belirlenmeye çalışılmıştır. Marmara Bölgesi'ndeki taşınım durumları, Edirne ve İstanbul'a ait kirlilik ve meteorolojik veriler incelenerek araştırılmıştır.
In this study, the subject of dust transport has been tried to be investigated for the Marmara Region, and the stations in the regions where transport and pollution increases have been tried to be determined. The transport conditions in the Marmara Region were investigated by examining the pollution and meteorological data of Edirne and Istanbul.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2022
Anahtar kelimeler
hava kirliliği, air pollution, hava niteliği, air quality, Marmara bölgesi, Marmara region
Alıntı