Biyolojik Aşırı Fosfor Gideren Sistemlerde Fosfor Ve Glikojen Depolayan Organizmaların Metabolik Ve Matematik Modellenmesi

dc.contributor.advisor Artan, Nazik tr_TR
dc.contributor.author Yağcı, Nevin tr_TR
dc.contributor.department Çevre Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Environmental Engineering en_US
dc.date 2005 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-08-25T13:16:49Z
dc.date.available 2015-08-25T13:16:49Z
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, biyolojik aşırı fosfor giderimi (BAFG) için işletilen ve farklı VFA/fosfor oranlarında asetat ve propiyonatın karbon kaynağı olarak kullanıldığı iki ardışık kesikli reaktörden elde edilen veriler glikojen depolayan organizmalar (GDO) ve fosfor depolayan organizmalar (PAO) arasındaki rekabet açısından değerlendirilmiştir. BAFG verimi ve polihidroksialkanoat (PHA) kompozisyonu üzerine P/VFA oranı, VFA tipi ve pH’ın etkisi belirlenmiştir. Fosfor ve glikojen depolayan organizma karışık kültürünün anaerobik koşullarda asetat alımı için bir metabolik model önerilmiştir. Bu model, FDO’ların PHA sentezini gerçekleştirmek üzere gerekli indirgeme kuvvetlerini glioksilat metabolik yolunu kullanarak elde edebilecekleri esasına dayanmaktadır. Bu nedenle model değişken stokiyometriye sahiptir. Önerilen model deneysel sonuçlar ile test edilmiş ve doğrulanmıştır. Ayrıca, biyolojik aşırı fosfor giderimi açısından Aktif Çamur Modeli No.2d’nin öngörü kabiliyeti değerlendirilmiştir. Biyolojik aşırı fosfor gideriminin modellenmesi, asetat için rekabet eden glikojen ve fosfor depolayan organizmaların mekanistik ifadesi ve daha sonra glikojen metabolizmasının modele ilave edilerek geliştirilmiştir. Önceden geliştirilen metabolik kavram ve modellere dayanılarak karışık kültürler için yeni bir proses stokiyometrisi tanımlanmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In this study, data obtained from two sequencing batch reactors operated for enhanced biological phosphorus removal (EBPR) with acetate and propionate as the sole carbon sources at different influent VFA/phosphate ratios were evaluated in terms of the competition between glycogen accumulating (GAOs) and phosphorus accumulating organisms (PAOs). Effect of P/VFA ratio, VFA type and pH on EBPR performance and polyhydroxyalkanoates (PHA) composition are determined. A new metabolic model is proposed for acetate uptake by a mixed culture of phosphate and glycogen accumulating organisms (PAOs and GAOs) under anaerobic conditions. The model uses variable overall stoichiometry based on the assumption that PAOs may have the ability of using the glyoxylate pathway to produce the required reducing power for polyhydroxyalkanoates (PHA) synthesis. The proposed model is tested and verified by experimental results. Furthermore, the prediction capability of Activated Sludge Model No.2d (ASM2d) is evaluated for the enhanced biological phosphorus removal (EBPR) performance. In order to improve the modeling of enhanced biological phosphate removal, the mechanistic description of a mixed culture of PAOs and GAOs competing for acetate, and glycogen metabolism are introduced to the recent mathematical model. A new process stoichiometry is defined for the mixed culture based upon previously developed metabolic concepts and models. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/8699
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Ardışık Kesikli Reaktör tr_TR
dc.subject Biyolojik Aşırı Fosfor Giderimi tr_TR
dc.subject Fosfor Depolayan Organizmalar tr_TR
dc.subject Glikojen Depolayan Organizmalar tr_TR
dc.subject Polihidroksialkanoatlar tr_TR
dc.subject Enhanced Biological Phosphate Removal en_US
dc.subject Glycogen Accumulating Organisms en_US
dc.subject Phosphorus Accumulating Organisms en_US
dc.subject Polyhydroxyalkanoates en_US
dc.subject Sequencing Batch Reactor en_US
dc.title Biyolojik Aşırı Fosfor Gideren Sistemlerde Fosfor Ve Glikojen Depolayan Organizmaların Metabolik Ve Matematik Modellenmesi tr_TR
dc.title.alternative Metabolic And Mathematical Modelling Of Phosphate And Glycogen Accumulating Organisms Behaviour In Enhanced Biological Phosphate Removal Systems en_US
dc.type doctoralThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
3528.pdf
Boyut:
10.11 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama