Mobil genişbantlı sistemler

thumbnail.default.alt
Tarih
2003
Yazarlar
Erdem, Gamze
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Bu çalışmada, Mobil Genişbantlı Sistemler (MBS-Mobile Broadband Systems) incelenmiştir. Bu tür bir sisteme duyulan ihtiyaç, 1988 ile 1992 yıllan arasında süren ve MBS kavramının yaratıldığı, Avrupa' daki RACE I (Research and Development in Advanced Communications Technologies in Europe I) programı sırasında ortaya çıkmıştır. MBS kavramı, Avrupa'da 1990'larm başında ortaya çıkan ve Avrupa Komisyonu tarafından kısmen finanse edilen araştırma ve geliştirme programlarında yer alan baza projeler kapsamında incelenmiştir. Bu projeler; RACE II (Research and Development in Advanced Communications Technologies in Europe II) programında yer alan MBS (Mobile Broadband Systems:R2067), ACTS (Advanced Communication Technologies and Services) programında yer alan SAMBA (System for Advanced Mobile Broadband Applications :AC204) ve 1ST (Information Society Technologies) programında yer alan BRAIN (Broadband Radio Access for IP-based Networks:IST-1999-10050), MIND (Mobile IP based Network Developments:IST- 2000-28584 ) ve TONIC (Techno-economics of IP Optimized Networks and Services:IST-2000-25172) araştırma ve geliştirme projeleridir. Avrupa' daki RACE II programında yer alan MBS projesi çalışmaları, 1992 ile 1995 yıllan arasında sürmüştür. RACE II MBS projesi, yüksek veri hızı gerektiren hizmetlere uygun genişbantlı, UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) ile B-ISDN (Broadband Integrated Services Digital Network) imkanlarını mobil kullanıcılara bir arada sağlayacak bir kamu sistemi tasarlamayı hedeflemiştir, ve proje sonunda bu tür bir sistemin temel gereksinimleri ortaya konmuştur. MBS projesi sonuçlan, Avrupa'daki ACTS programında yer alan SAMBA projesinde uygulanmıştır. SAMBA projesi, 1996 ile 1998 yıllan arasında sürmüştür. Proje için oluşturulan Deneme Platformu, basit bir MBS sistemini simüle etmiş ve burada yapılan testler sonucunda, böyle bir sistemin gerçekleştirilebilirliği kanıtlanmıştır. Bu projelerden sonra, Avrupa'daki 1ST programında yer alan '3G Ötesi Sistemler' (Systems Beyond 3G) grubundaki projelerden biri olan BRAIN projesi ile, İP (Internet Protocol) temelli bir şebeke yapısı kullanarak mobil kullanıcılara genişbantlı hizmet sunma kavramı incelenmiştir. 1ST BRAIN projesi, 2000 ile 2001 yıllan arasmda sürmüştür. Yine 1ST programında yer alan '3G Ötesi Sistemler' grubundaki projelerden olan MIND projesi, BRAIN projesinin devamı olup, bu projede onun ortaya koyduğu xıı sistemi geliştirmek ve gerçekleştirmek üzerinde çalışılmıştır. 1ST MIND projesinin 2001 ile 2002 yıllan arasında sürmesi planlanmıştır. 1ST programında yer alan TONIC projesi ise, MIND projesi ile sunulan sistem yapısının tekno-ekonomik yönlerini incelemiş ve böyle bir sistemin ekonomik gerçeklenebilirliğini ortaya koymuştur. TONIC projesi 2001 yılında başlamış ve MIND projesi ile birlikte sürdürülmüştür. Bu tezde, MBS kavramı ve onun sözü geçen bu projeler boyunca gelişmesi incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar çerçevesinde MBS'in geleceği tartışılmıştır.
In this study, Mobile Broadband Systems (MBS) have been examined. The need for such a system has been identified during the RACE I (Research and Development in Advanced Communications Technologies in Europe I) programme in Europe, that continued between 1998-1992 and in which the MBS concept was created. MBS concept, has been examined in the scope of some projects taking part in some research and development programmes in Europe, which were created at the beginning of 1990' s and partially funded by European Commission. These are; MBS (Mobile Broadband Systems:R2067) project which took part in RACE II (Research and Development in Advanced Communications Technologies in Europe II) programme, SAMBA (System for Advanced Mobile Broadband Applications:AC204) project which took part in ACTS (Advanced Communication Technologies and Services) programme and BRAIN (Broadband Radio Access for IP-based Networks:IST-1999-10050), MIND (Mobile IP based Network Developments:IST~2000-28584) and TONIC (Techno-economics of IP Optimized Networks and Services:IST-2000-25172) projects which took part in 1ST (Information Society Technologies) programme. The studies for MBS project which took part in the RACE II programme in Europe, continued between 1992 and 1995. RACE II MBS project has aimed to design a public system which was suitable for services that require high data rate and which would provide the facilities of UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) and B-ISDN (Broadband Integrated Services Digital Network) to the mobile users, and the basic requirements of such a system has been put forward. The results of the MBS project, has been implemented by the SAMBA project which took part in ACTS programme in Europe. SAMBA project has continued between 1996 and 1998. The Trial Platform formed for the project, has simulated a common MBS system and by running some tests, the feasibility of such a system has been proved. After these projects, the concept of providing broadband service to the mobile subscribers using an IP based network structure, has been examined by the BRAIN project which was one of the projects in the 'Beyond 3G' group that took part in the 1ST programme in Europe. 1ST BRAIN project continued between years 2000 and 2001. MTND project which also was one of the projects in the 'Beyond 3G Group' that took part in the 1ST programme, was the successor of the BRAIN project and studied xiv on developing and implementing the system that BRAIN project has put forward. It was planned that the 1ST MIND project would continue between 2001 and 2002. TONIC project which took part in the 1ST programme, has examined the tecnno- economical aspects of system structure offered by MIND project and showed the economical feasibility of such a system. TONIC project started in 2001 and continued together with MIND project. In this thesis, MBS concept and its development along the considered projects has been examined. The future of MBS has been discussed according to the obtained results.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Anahtar kelimeler
Geniş bandlı iletişim sistemleri, Gezici iletişim sistemleri, Telsiz iletişim sistemleri, Broadband communication systems, Mobile communication systems, Wireless communication systems
Alıntı