Tarihi Yığma Yapıların Analizi, Onarım Ve Güçlendirilmesi: Mehmet Ağa Camii Örneği

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Gedik, Yaşar Hanifi
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Tarihi yapılar büyük sanatsal ve kültürel öneme sahiptir. Tarihi yapıların korunması çok önemli bir konudur. Bu çalışmada, tarihi yığma yapıların malzeme özellikleri, elemanları, bu yapılarda oluşan hasarlar ve bunların onarım ve güçlendirilmesi hakkında özet bilgi verildikten sonra, tarihi Mehmet Ağa Camii incelenmiştir. Yapı İstanbul’da bulunmaktadır. İstanbul dünyanın en eski şehirlerinden biridir ve birçok kültürel mirasa sahiptir. Yapı, Kuzey Anadolu Fay hattının çok yakınındadır. Bir çok çalışma, kısa zaman içinde İstanbul’da muhtemelen büyük bir deprem olacağını göstermektedir. Yapıdaki mevcut hasarlar saha çalışmalarıyla belirlenmiştir. Yapı modeli hazırlanmış ve yapı kendi ağırlığı ile deprem yükleri altında analiz edilmiştir. 50 yılda aşılma olasılıkları %2 ve %10 olan iki farklı deprem yüklemesi kullanılmıştır. Mevcut hasarların nedenlerini belirlemek amacıyla özellikle çekme gerilmesi bölgeleri araştırılmış ve mevcut hasarlarla karşılaştırılmıştır. Gelecekteki olası hasarların önlenmesi için bazı onarım ve güçlendirme önerileri sunulmuştur.
Historical structures have important architectural and cultural values. Preservation of the historical structures is an essential issue. In this research work, after giving a summary of the masonry material, components of historical masonry structures, damages, repair and strengthening principles, historical Mehmet Aga mosque is investigated. The mosque is located in Istanbul, which is one of the oldest cities in the world having many historical and cultural heritages. The mosque is located in the North Anatolian fault line. Several estimations say that a major earthquake would probably strike Istanbul in a short time period. For the research, existing damages on the mosque were determined by in situ survey. The mosque was modeled and analyzed considering its self-weight and two different earthquake loadings having 2% and 10% exceeding probability for 50 years. Stress concentrations, especially tensile stresses, were investigated and compared to the existing damages in order to determine the damage reasons. Moreover, some repair and strengthening interventions were recommended to prevent further damages.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Tarihi Yapılar, Analiz, Onarım ve Güçlendirme, Historical Structures, Analysis, Repair and Strengthening
Alıntı