Dağıtık Çoklu Etmen Toplantı Planlama Sistemi

thumbnail.default.alt
Tarih
2002
Yazarlar
Durmuş, Ali
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada bir dağıtık çoklu etmen toplantı planlama sistemi yapısı, algoritması önerilmekte ve bunun uygulama ayrıntıları anlatılmaktadır. Toplantı planlamak günlük hayatta sıkça karşılaşılan ve zaman tüketici bir işlemdir. Toplantı planlama işlemi düzenleyicinin koordinasyonu ve katılımcıların çabaları ile bir sonuca ulaşır. Günlük hayattaki toplantı planlama işleminin gerçek bir simulasyonunu sağlamak için dağıtık çoklu etmen sistemleri yapısı kullanılmıştır. Bu yapı ile birlikte yeni bir toplantı planlama algoritması önerilmiştir. Böylece kullanıcı için zaman kaybettirici ve sürekli tekrar eden bir işlem olan toplantı planlama işleminin kullanıcı adına işlem yapan etmenler tarafından yürütülmesi sağlanmıştır. Bir etmenler ağı olan dağıtık çoklu etmen sistemi toplantı planlama işleminin çözümü için kullanılan mimari yapı olmuştur. Sistemdeki her bir etmen bir kullanıcıyı temsil etmektedir. Ayrıca sistemde toplantı yeri bilgileri de bir etmen tarafından temsil edilmektedir. Toplantı planlama işlemi bir dağıtık arama işlemi olarak düşünülmüştür. Toplantı planlama problemin çözümü için işbirlikçi bir toplantı planlama algoritması önerilmiştir. Toplantı planlama algoritmasında öneri ve karşı öneriler ile çözüme ulaşılmaktadır. Ayrıca sistemde bulunan yer etmeni de bir toplantı davetlisi gibi davranmaktadır. Sistemi gerçeklerken etmenler arası iletişimi sağlayan, etmen yaratma için şablonlar sunan JATLite paketi kullanılmıştır. JATLite dağıtık çoklu etmen sistemi için bir alt yapı sunmaktadır. JATLite ile etmenler arası haberleşme için çok esnek bir yapı sunmaktadır. Sistemde bulunan etmenler arası mesajlaşmalarda mesajlaşma dili olarak veri ve bilgi alışverişi için kullanılan dil olan KQML kullanılmıştır. Algoritmanın gerçeklenmesi için yeni KQML performative’leri önerildi.
In this study, distributed multi-agent meeting scheduling system’s architecture and algorithm is proposed and its implementation details is explained. A meeting scheduling process is often in daily life and it is time consuming process. A meeting scheduling process can be solved by coordination of scheduler and by effort of attendant. A distributed multi-agent system is used to simulate real life meeting scheduling process. A new algorithm is proposed with this architecture. In this way, meeting scheduling process which is repetitive and time consuming for user is performed by agent that act on behalf of user. As a solution architecture of meeting scheduling problem a distributed multi-agent system, a network of agents, is used. Each agent in a system represent different individual. Also meeting place information is represented with another type of agent. Meeting scheduling process is thought as an distributed search. A collaborative meeting scheduling algorithm is proposed for the solution. In meeting scheduling algorithm, solution is achieved by proposals and counter- proposals. The location agent, in the system, behave like an invitee. JATLite, provide communication of agent and provide template to create agent, is used in implementation of this system. JATLite provide infrastructure for the distributed multi-agent system. JATLite also provide very flexible infrastructure for the communication of the agent. KQML , data and information exchange language, is used as an message language at messaging between agents in the system. A new KQML performatives are proposed for the implementation of algorithms.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Çoklu etmen sistemleri, Etmen, Toplantı planlama, JATLite, KQML, Multi-agent systems, Agent, Meeting scheduling, JATLite, KQML
Alıntı