Yüksek Hızlı Analog/sayısal Dönüştürücüler Uygulaması İçin 1.5ns İle 8ns Gecikme Kilitlemeli Çevrim Tasarımı Ve Serimi

thumbnail.default.alt
Tarih
2015-06-29
Yazarlar
Piri, Farshad
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Yüksek performanslı sayısal devrelerin kullanımının artmasıyla yüksek hızlı ve yüksek doğruluklu data dönüştürücülere olan ilgi de artmıştır. Ayrıca, yüksek hızlı data dönüştürücülerle birlikte kullanılacak ve data dönüştürücüye yüksek hızda data aktarımını sağlayacak arayüz devrelerine ihtiyaç duyulmuştur. Bununla beraber, yüksek hızlı ve doğruluklu çalışma için data ile saat işareti arasındaki senkronizasyonu sağlayan devreler de kullanılmalıdır. Çip içerisindeki sayısal analog dönüştürücüye verileri ve bu veriler ile senkron saat işaretini verebilme açısından Alanda Programlanabilir Kapı Dizileri (Field Programmable Gate Array – FPGA), düşük maliyetli ve başarılı çözümlerdir. Ancak FPGA'dan gelecek olan saat işaretinde, sentezlenen temiz saat işaretine göre daha fazla kaymalar ve sapmalar oluşacaktır. Bu sapmalar, DAC'ın SFDR performansını önemli ölçüde düşürecektir. SFDR değerinin yine yüksek değerlerde olabilmesi için DAC'a sentezleyiciden gelen temiz saat işareti verilmelidir. Ancak bu durumda da devrede iki adet saat işareti olur ve bu işaretlerin arasında senkronizasyon sağlanmalıdır. FPGA'dan alınan verilerin devredeki iki saat işareti arasında senkronizasyon sağlayacak olan kaydedici yapısına yazılabilmesi için, saat işaretinin, verinin tam ortasına denk getirilmesi, bunun için de gecikme kilitlemeli çevrim (Delay Locked Loop - DLL) devresi tasarlanması gerekmektedir. Ancak yükses örnekleme hızlarına ulaşmak üzere her saat işareti periodunda iki kere data yazma ya da okuma işlemi gerçeklemek üzere (DDR) saat işaretinin 90° ve 270° kaydırılmasını gerçeklemesi amacı DLL yapısı yardımıyla yapılmaktadır. Ayrıca, yüksek hızlı devrelerde (1 GSPS ve üzeri) saat işaretinin genliği çok küçük olduğundan, herhangi bir sebepten dolayı oluşan küçük bir kayma (Jitter) büyük INL ve DNL hatalarına neden olmaktadır. Örneğin 1.25 GSPS bir DAC uygulaması için saat işaretinin periodu 800ps ve genliği 400ps olarak hesaplanmaktadır. Bu durumda 200ps bir saat işaretindeki hata devredeki saat işaretinin genliğinin %50'sine eşittir. Bu hataları azaltmak üzere DLL yapısı kullanılmaktadır. Jitter hatalarından rastgele ve deterministik olarak iki ayrı başlık altında bahsedilebilir. Rastgele jitter genişbantlı stokastik gaussian bir süreçtir ve genelde rastgele gürültüden kaynaklanmaktadır. Deterministik jitterin belirli bir kaynaktan oluşturulması ve rastgele olmadığı bir etkidir ve genelikle dar bantlı ve periodiktir. Deterministik jitter türü örnek olarak bir periodik siğnalden oluşan crosstalk dan türetiliyor yada bir anahtarlanan güç kaynağından. Çip içindeki saat işaretinin kaymalarına neden olan etkileri sıfır yapmak mümkün olmadığından bu saat işareti kaymaları (Skew) ve Jitter etkilerini minimum yapmak en basit yöntemdir ve bunun için de saat işareti dağıtma ve geciktirme yapıları kullanılmaktadır. DLL devresinin genel yapısında bir gerilim kontrollü gecikme hattından (VCDL) yararlanılmaktadır, bu VCDL hattının gecikmesi giriş gerilimi ile orantılı olarak değişmektedir. VCDL devresinin çıkışındaki saat işaretinin, giriş saat işaretinin tam bir periodu kadar gecikmesi gerekmektedir ve bu durumda VCDL hattının dörtte birlik kısmından çıkış alınırsa 90° gecikme elde edilmektedir. Ayrıca VCDL çıkışındaki saat işareti ile referens saat işaretinin arasındaki farkı ölçmek ve devrenin gecikmesini ona göre ayarlamak için bir faz ve ferekans detektör (PFD) yapısı kullanılmaktadır. PFD devresinin amacı çıkışta iki UP ve ya DOWN işareti üretmektir, UP işaretini anlamı, geciktirilmiş saat işaretinin referans saat işaretine göre geride kalmış olduğunu ve hızlanması gerektiğini ifade etmektedir. DOWN işaretiyse geciktirilmiş olan saat işaretinin referans işaretine göre daha hızlı olduğunu ve yavaşlanması gerektiğini ifade etmektedir. PFD devresinden türetilen UP ve DOWN işaretlerinin VCDL gecikme hattını kontrol etmesi için yük pompası (Charge Pump) kullanılması gerekmektedir. Yük pompasının çıkışına bir alçak geçiren çevrim süzgeci (loop filter) bağlanmaktadır ve bu çevrim yardımıyla UP ve DOWN işaretlerini süzgeç kapasitesinin üzerinde gerilime çevirmek mümkündür. Yük pompası yapısı genel olarak iki akım kaynağı ve iki anahtar yapısından oluşmaktadır, anahtarların açılıp kapanmasıyla yük pompasının çıkışındaki kapasiteye gerilim eklenip çıkarılması mümkün omkatadır, ayrıca bu da elde etmek istediğimiz gecikmeyi kontrol eden gerilimi sağlamaktadır. Devrenin jitter'ını düşük seviyede tutmak için yük pompasının önemli bir etken olduğu ve herhangi bir kuyruk akımı dengesizliğinin büyük jitterlara sebep olduğu görülmektedir. Ayrıca DLL devresinin çıkışındaki saat işaretinin dolluk-boşluk (duty cycle) oranın %50 civarında olması en önemli etkenlerdendir. Burada yüksek hızda çalışmalar göz önüne alındığından bu devrelerin kurulum (Setup) ve bekleme (Hold) süreleri göz önüne alınırsa, verilerin doğru yerde örneklenmesi ve herangi bir kayıp olmaması için gereken bir parametredir. Saat işaretinin dolluk-boşluk (duty cycle) aralığını sabit tutmak üzere ek bir yapı kullanılmıştır. DLL devresinin doğru kilitlediği ya da yanlış bir çevrimde takıldığı durumu belirlemek üzere bir kilitleme durumu belirleme yapısı kurulmuştur ve bu yapı çipin içindeki seri-çevresel arayüz (SPI) tarafından okunmaktadır ve DLL'in bulunduğu durumun kontrol edilmesini sağlamaktadır. DLL yapısının 120MHz ile 670MHz geniş bir frekans aralığında çalışabilmesi için üç farklı gerilimle kontrol edilebilen gecikme hattı kullanılmıştır, ayrıca gerekli bir durumda giriş saat işaretini direkt devreye uygulayabilmesi için giriş ve çıkış arasında bir tamponlu yol (buffer path) yapılmıştır. Sonuçta bu tez çalışmasında 120MHz ile 670MHz frekans aralığında çalışan DLL devresi ve serimi tasarlanmıştır, DLL'i kontrol etmek üzere bir digital kontrol bloğu yapılmıştır. Toplam devrenin corner ve monte carlo benzetim sonuçları verilmiştir.
As the VLSI technologies decreases to sub-micron and increases the clock frequencies the demand to correctly align the clock frequency with input data increases. On the other hand, as the clock period is reduced in high-speed applications the timing jitter becomes crucial border in clock distribution networks. Also by decreasing the clock period, if the jitter and skew remain constant, the total clock phase error increases. This issue will hugely affect synchronous system properties like setup and hold times in flip-flops, data access times and the precision of internal control signals. The process, temperature and voltage variation effects on clock are another problems that cause timing jitter and need to be compensated with employing a DLL to stabilize the delay of the unit delay across PVT. In this work, a 120MHz to 670MHz delay locked loop in 180nm TSMC CMOS process is presented to align the input clock and data of the 1.25GSPS high speed digital to analog converter. Three separate voltage controlled delay lines used to achieve a wide frequency range. An 8-Bit shift register is used to select the proper VCDL according to the reference input clock, this is happened by the last 4-Bit of a serial 8-Bit input code of shift register and will be discussed in detail. A TSPC based phase and frequency detector is used to achieve high-speed operation and acceptable rate of jitter to produce UP and DOWN pulses to control charge pump switches. A single ended charge pump is used to convert these UP and DOWN pulses to a control voltage through a loop filter to control the delay of the VCDL and lock the DLL to a one period delayed clock signal. In order to perform corner and monte-carlo simulations and evaluate the performance of the proposed delaye locked loop, a test bench with multiple input frequencies designed to apply different input clock frequencies to the DLL block. The full layout of this system is drawn to evaluate the effect of the parasitics and circuit mismatch. Then cycle to cycle jitter, peak to peak jitter, duty cycle error, settling time are simulated across PVT and monte-carlo results are provided.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Instıtute of Science and Technology, 2015
Anahtar kelimeler
Gecikme Kilitlemeli Çevrim, Analog/sayısal Dönüştürücüler, Saat İşareti Gecikmesi, Saat İşareti Düzeltme, Delay Locked Loop, D/a Converter, Clock De-skew, Clock Recovery
Alıntı