Yerli sölestin ve barit konsantrelerinden SrCO3 ve BaCO3 üretimi

thumbnail.default.alt
Tarih
1996
Yazarlar
Demirkaya, İsmail
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Bu tez çalışmasında, BARIT Maden A.Ş. tarafından üretilen 350 bin ton rezervli Sivas Akkaya yöresi sölestin konsantrelerinden soda yöntemi ile stronsiyum karbonat üretimi ve 150 bin ton rezervli Kahramanmaraş Önsen barit konsantrelerinden soda otoklav yöntemi ile baryum karbonat üretiminin liç şartlan araştırılmıştır. Deneylerde liç verimlerine etki edebilecek sıcaklık, Na2CÛ3 miktarı, liç süresi, tane boyutu, karıştırma hıza gibi paremetreler incelenmiştir. Stronsiyum karbonat üretiminde, 800 dev / dak karıştırma hızında, -100 mesh tane boyutuna öğütülmüş numunenin, 70 °C sıcaklık, 150 dakikalık süre, stokiyometrik miktarın ( 577,3 g Na2CÜ3 / kg cevher ) 5 katı ile optimum şartlarda liç edilebileceği saptanmıştır. Baryum karbonat üretiminde ise, 800 dev / dak karıştırma hızında, -200 mesh tane boyutuna öğütülmüş numunenin, 7,8 atmosferlik basınç altında 170 °C sıcaklıkta, 75 dakikalık süre, stokiyometrik miktarın ( 454 g Na2C03 / kg cevher ) 5 katı ile optimum şartlarda liç edilebileceği saptanmıştır. Ayrıca optimum şartlarda çözünme kinetiği ve çözünme modeli incelenmiş ve her iki gruptada reaksiyonların difüzyon kontrollü olduğu belirlenmiştir.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1996
Anahtar kelimeler
Barit, Baryum karbonat, Selestit, Sivas-Akkaya, Stronsiyum karbonat, Barite, Barium carbonate, Celestite, Strontium carbonate
Alıntı