Retrogresyon Ve Yeniden Yaşlandırma Uygulanan 2014 Ve 7075 Kalite Aluminyum Alaşımlarının Mekanik Ve Korozyon Özelliklerinin İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Baydoğan, Murat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez çalışmasında T6 temper durumunda temin edilen 2014 ve 7075 kalite aluminyum saclara, RRA ısıl işlemi uygulanmış ve bu işlemin, alaşımların mekanik ve korozyon özelliklerine etkisi incelenmiştir. Mekanik ve korozyon deneyi sonuçları beraber değerlendirildiğinde, 2014 alaşımlarında, retrogresyon sıcaklık ve süresinin artmasıyla sertlik ve mukavemet sürekli azalırken, tokluk artmaktadır. Tanelerarası korozyon direnci, retrogresyon sıcaklığına bağlı olarak artmaktadır. 7075 alaşımlarında, RRA işlemiyle belirli retrogresyon sıcaklık ve sürelerinde T6 temper durumuna göre daha üstün özellikler elde edilmiştir. En yüksek korozyon direnci sağlayan koşulda yapılan RRA işlemiyle, 7075 alaşımlarında, sertlik, mukavemet ve süneklikte T6 temperine nazaran önemli bir değişme olmaksızın, tanelerarası korozyon ve gerilmeli korozyon çatlaması dirençleri önemli ölçüde artmıştır.
In this thesis, the effect of RRA treatment on mechanical and corrosion properties of 2014 and 7075 quality aluminium alloys in T6 temper has been investigated. Hardness and strength of RRA treated 2014 alloy progressively decreased, but toughness increased as retrogression temperature and time increased. Intergranular corrosion susceptibility decreased in parallel to the retrogression temperature. RRA treated 7075 alloy exhibited better mechanical and/or corrosion properties than T6 temper in a wide range of retrogression temperature and time. On the other hand, for optimum RRA condition for 7075 alloy, which produces best corrosion resistance, significantly increases intergranular corrosion and stress corrosion resistance without any significant drop in hardness, strength and ductility.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Aluminyum, Korozyon, RRA, Yaşlandırma, Aluminium, Corrosion, RRA, Ageing
Alıntı