Taşıtlarda Yan Aynaların Aero-akustik Özellikleri Üzerine Bir Çalışma

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Dölek, Ömer
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Yüzey topolojisiyle ilgili yan ayna çevresindeki akış örneklerinin gürültü kaynağı etkilerinin araştırılması için yüksek seyir hızlarında rüzgar tüneli deneyleri yapılmıştır. Rüzgar gürültüsü oluşmasından sorunlu yapıların tanımlanması amacıyla basınç, zaman serilerinin istatiksel ve izgesel (spektral) analizleri yapılmıştır.
Wind tunnel experiments were conducted at high crusing speeds for an investigation of noise source effects of flow patterns around a side mirror with relevance to surface topology. Statistical and spectral analyses of pressure time series were performed in order to identify structures responsible for wind noise generation.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
Rüzgar tüneli, Yan ayna, Rüzgar gürültüsü, Wind tunnel, Side mirror, Wind noise
Alıntı