Ard Germeli Kiriş-kolon Birleşimi Deneysel İncelenmesi.

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Aktaş, Murat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, yeni bir sistem olarak art germe çeliğinin beton dökümü sonrası gerilmesi ile elde edilen kolon kiriş birleşimi deneysel olarak incelenmiştir. Deprem etkinliği yüksek olan bölgelerde ön üretimli ve ön germeli kolon kiriş birleşimleri yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu sistemin kabul edilebilir yerdeğiştirme sınırları içerisinde oldukça iyi deprem başarımı gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Art germeli sistem, geleneksel döküm sistemine kıyasla, taşıyıcı çerçeve sisteme daha yüksek bir başlangıç rijitliği sağlamıştır. Yapılan ilk çalışmalar bu yeni bağlantı tipinin, yüksek deprem aktivitesi olan bölgelerde güvenle kullanılabileceğini göstermektedir.
This paper presents an experimental study on a new precast beam-column connection system by post-tensioning steel. Precast, prestressed concrete has the potential of being widely used in high seismic areas. It has been found that this system displays excellent seismic performance within the permissible displacement limits. The post-tensioning steel in the frame confers on the system a higher initial stiffness than would be the case compared to a conventional precast frame. The initial studies have been shown that this type of connection can be safely used in high seismic areas.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Ard germe, Prefabrik, Alasawa, Post-tension, Prefabricate, Alasawa
Alıntı