Sığ Küresel Kabukların Doğrusal Olmayan Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
2017
Yazarlar
Altekin, Murat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical And Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışmada dairesel sığ küresel kabukların geometrik doğrusal olmayan eğilme analizi sayısal olarak yapılmaktadır. Enine kayma şekil değiştirmesinin göz önüne alındığı çalışmada kabuk malzemesinin homojen ve izotrop olduğu kabul edilmektedir. Ankastre veya basit mesnetli olmak üzere iki mesnetlenme hali araştırılmaktadır. Kabuk kalınlığı sabittir. Dönel simetrik düzgün yayılı dış basınç altında konik açısının, kabuk kalınlığının ve yükleme bölgesi parametresinin çökme ve kesit tesirleri üzerindeki etkileri araştırılmaktadır. Analiz sonlu farklar yöntemiyle yapılmaktadır. Doğrusal olmayan cebirsel denklemlerin çözümünde Newton-Raphson yöntemi kullanılmaktadır.
Geometrically nonlinear bending of circular shallow spherical shells is investigated numerically. Transverse shear deformation is considered in the study. Material of the shell is assumed homogeneous and isotropic. Clamped or simply supported shells are examined. The thickness of the shell is uniform. The influences of the conical angel, the thickness of the shell, and the parameter of loading zone on the deflection and on the stress resultants are studied. The analysis is made by means of the finite difference method. Newton-Raphson method is employed in the solution of the nonlinear algebraic equations.
Açıklama
Konferans Bildirisi-- İstanbul Teknik Üniversitesi, Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2017
Conference Paper -- İstanbul Technical University, Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2017
Anahtar kelimeler
Alıntı