Bulanık Mantık Tabanlı Kontrolör Yardımı İle Güç Sistemi Kararlı Kılıcısı Tasarımı

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Erdem, Alphan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, bulanık mantık teorisi kullanılarak bir güç sistemi kararlı kılıcı modellenmiştir. Modellenen bu bulanık mantık güç sistemi kararlı kılıcısı, geleneksel yapıdaki güç sistemi kararlı kılıcı ile karşılaştırılmıştır. Güç sistemi kararlı kılıcılar, uyarma sistemine ek bir gerilim işaretini giriş olarak uygularak, generatörün karşılaştığı bozucu etki sonrasında geçici hal kararlılığın korunmasını sağlamaktadırlar. Geleneksel yapıdaki güç sistemi kararlı kılıcıların parametreleri şebekenin belirli bir çalışma noktasındaki doğrusallaştırılmış modeli temel alınarak seçilmiştir. Şebeke çalışması noktası değiştiğinde kararlı kılıcının performansı düşmektedir. Bulanık mantık güç sistemi kararlı kılıcısı ile şebeke koşullarının değişmesinde bile iyi performans gösterebilmektedir. Tez çalışmasında yapılan bilgisayar benzetiminde geleneksel ve bulanık mantık tabanlı güç sistemi kararlı kılıcılarına sahip senkron generatörlerin aynı üç fazlı kısa devre arızasına maruz kalmaları durumunda rotor açısı salınımları incelenmiştir. Bu durum beş farklı şebeke çalışma noktasında tekrar edilmiştir. Benzetimler sonucunda geçici hal kararlılığın korunmasında en iyi sonuçları bulanık mantık güç sistemi kararlı kılıcısına sahip sistemin verdiği görülmüştür.
In this study, a power system stabilizer is modeled by using fuzzy logic theory. This fuzzy logic power system stabilizer is compared with conventional power system stabilizer. Power system stabilizer applies an additional voltage signal to excitation system, in order to enhance the transient stability of the synchronous generator. The conventional power system stabilizer works well under particular operating conditions. Its design based on the linear approximation of a power plant. Its performance is degraded whenever its operating point is shifted to another point from specific one. Fuzzy logic power system stabilizer highly improves system damping subject to disturbances when comparing with the damping achieved by the conventional power system stabilizer. In the computer simulation, rotor angle oscillations of synchronous generators that have conventional and fuzzy logic power system stabilizers are observed when they are disturbed by three phase short circuit fault. Simulation is repeated for five different operating points. Simulation results show that fuzzy logic power system stabilizer have better performance than conventional power system stabilizer.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
bulanık mantık, güç sistemi kararlı kılıcısı, geçici hal kararlılığı, fuzzy logic, power system stabilizer, transient stability
Alıntı