Türk Hazır Giyim Sanayinde Markalaşma İçin Bir Model

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-09-16
Yazarlar
Dinç, Nağme Mahmutoğlu
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Türk hazır giyim sanayinin sürekliliğini sağlamak amacıyla önerilen markalaşma stratejisi için bir model önerisi hazırlanmıştır. Öncelikle markalaşma için genel literatür taranmış, markalaşma modelleri incelenmiş ve önemli özellikleri belirlenmiştir. Türk Hazır Giyim Sanayisinin markalaşma konusundaki Güçlü ve Zayıf Yönleri ile Fırsat ve Tehditleri belirlenmiş ve Analitik Hiyerarşi Süreci kullanılarak uzman görüşleri alınmış ve bu faktörlerden markalaşma için en önemli olanlar belirlenmiştir. Sahada kendi markasını üreten yirmi dört hazır giyim firmasının markalaşma çalışmaları araştırma soruları ile incelenmiş ve markalaşmada önemli faktörler belirlenmiştir. Bütün analiz sonuçları kullanılarak hazır giyim firmalarına özgü bir markalaşama modeli ortaya konulmuştur.
In this study a model is proposed for Turkish Apparel and Clothing Industry to provide sustainability through branding strategy. Branding models were searched and the most important characteristics were outlined through a general literature research. Strengths, Weaknesses Threats and Opportunities for the Turkish Apparel and Clothing Industry have been set out and the most important factors have been determined with Analytical Hierarchy Method, using the sector specialist’s opinions. The branding studies in companies producing under their own brand name have been examined with a questionnaire and the factors effecting branding have been analyzed. The results of those analysis were used to establish a model for the apparel and clothing companies.
Açıklama
(Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
(PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
Hazır Giyim, Marka, Markalaşma, Analitik Hiyerarşi Süreci, Clothing, Apparel Industry, Brand, Branding, Analytical Hierarchy Process
Alıntı