Deney Ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Ve Örnek Olarak Bir Deney Laboratuvarında Kurulması

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-09-28
Yazarlar
Büyüktaşcı, Tuğba
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Akreditasyonun zorlu olma ihtimaline ve laboratuvarların güvenilirliğini kanıtlama isteği nedeniyle akredite kuruluşların sayısı artmaktadır. Akreditasyon şartlarını yerine getirmek için dokümantasyon, personel ve ekipman gibi birçok konuda alt yapı çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Bu çalışmada; çeşitli kaynaklardan özellikle TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar standardından yararlanmak suretiyle bir deney laboratuvarında sistemin nasıl kurulması gerektiği irdelenmiştir. Ayrıca Türk Akreditasyon Kurumu tarafından laboratuvarlar için başvuruda istenen belgelerden olan TS EN ISO/IEC 17025’e göre hazırlanmış prosedür, talimat, kalite el kitabı ve benzeri dokümanlar oluşturulmuştur. Böylece İTÜ bünyesinde ilk kez TS EN ISO/IEC 17025 kapsamında akreditasyona başvurmak için gerekli çalışmalar yapılmıştır.
In this Number of accredited establishments are increased because laboratories want to prove their reliability and accreditation will be compulsory. About many issues like documentation, staff and equipment should be workout on their background for completing accreditation conditions. At this study examined how to establish this system by using various sources but especially used TS EN ISO/IEC 17025 General Requirements For The Competence Of Testing And Calibration Laboratories. Also prepared procedure, instruction, quality handbook and similar documents by using TS EN ISO/IEC 17025 standart for application of Turkish Accreditation Organization. So for the first time at İTÜ constitution necessary studies are made for application of Turkish Accreditation Organization according to the TS EN ISO/IEC 17025 standard.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Akreditasyon, Deney Laboratuvarı, TS EN ISO/IEC 17025 Standardı, Accreditation, Testing Laboratory, TS EN ISO/IEC 17025 standard
Alıntı