Bir Endüstriyel Tesis Elektrik Dağıtım Sisteminin Gerilim Çökmeleri Bakımından İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2014-02-17
Yazarlar
Aksoy, Sedat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, bir endüstriyel tesisin elektrik dağıtım sisteminin gerilim çökmeleri bakımından incelenmesi hedeflenmiştir. Gerilim çökmesi önemli bir elektrik enerji kalitesi problemidir. Teze konu olan tesis bir kojenerasyon tesisi tarafından beslenmektedir. Bu tesiste bir adet dizel generatör de bulunmaktadır. Teze konu olan tesisin elektrik dağıtım sistemi kojenerasyon ile şebeke paralel çalışma durumu, sadece kojenerasyonun ada çalışma durumu ve dizel generatörden çalışma durumu için inceleme yapılmıştır. Gerilim çökmelerinin en önemli sebeplerinden ikisi olan kısa devre hataları bu üç çalışma durumu ve büyük güçlü bir motora yol verme olayı iki çalışma durumu için yazılımda modellenerek incelenmiştir. Yapılan analizler değerlendirilmiş ve görülen problemler için önerilerde bulunulmuştur.
In this study; investigating voltage sags at an industrial plant is aimed. Voltage sag is an important issue at power quality concept. The industrial plant which is investigated at this thesis is fed from a cogeneration plant. Also there is a diesel generator at this plant. This plant’s electrical distribution system is investigated for three running cases. This cases are; the cogeneration plant is parallel with external grid, the cogeneration plant is not parallel with the external grid, and only the diesel generator is on. Voltage sags are investigated by modelling this plant’s electrical distribution system at an analysis software for these three running cases. Short circuit faults for three running cases and starting the largest motor at this plant for two running cases are analyzed for observing voltage sags. Short circuits and starting large motors are two main reasons for voltage sags. These analysis’ are evaluated and as a result of these analysis’ some suggestions are made.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2014
Anahtar kelimeler
gerilim, çökmesi, elektrik, enerji, kalitesi, elektrik, dağıtım, sistemi, voltage, sag, power, quality, electrical, distribution, system
Alıntı