Veri Tabanı Sanal Sunucu Makinası Çoklu Kaynaklarının Geri Besleme İle Kontrolü

dc.contributor.advisor Gören, Afife Leyla tr_TR
dc.contributor.author Armağan, Özgür tr_TR
dc.contributor.authorID 10042102 tr_TR
dc.contributor.department Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Control and Computer Engineering en_US
dc.date 2014 tr_TR
dc.date.accessioned 2017-03-08T11:34:15Z
dc.date.available 2017-03-08T11:34:15Z
dc.date.issued 2014-07-03 tr_TR
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2014 en_US
dc.description.abstract Günümüz sanallaştırma teknolojileri karmaşık hizmet amaçlarına ulaşmak için ihtiyaçlara göre farklı kaynaklar sağlamada yetersiz kalabilmektedir. Kaynak tahsisi ve birden çok kaynağın veri merkezindeki sanal makinalar arasında kullanımının kontrolü ve yönetimi halen açık bir problemdir. Bulut bilişim ortamında az kaynak tahsisi, uygulamaların yavaş çalışmasına sebep olurken fazla kaynak tahsisi ise kaynakların ihtiyaca göre gereksiz yere kullanılmasına sebep olur. Bu tez çalışmasında bir sanal makina üzerindeki veri tabanı sunucusunun CPU kullanımı ve bellek tüketimi, CPU ve bellek kaynaklarının dinamik olarak sanal makinaya tahsisi ile kontrol edilmek ve yönetilmek istenmektedir. Sanallaştırılmış veri tabanı sunucu sisteminin CPU kullanımı ve bellek tüketimini kontrol etmek için geliştirilen altyapı başarılı olduğu takdirde veri merkezindeki tüm sanallaştırılmış makinaların kaynaklarının yeterli miktardaki dinamik kaynak tahsisi ile kontrol edilebileceği düşünülmüştür. Böylelikle ihtiyaca göre kaynak tüketimi sağlanarak veri merkezindeki tüm uygulamalar için servis kalitesi garanti edilebilecektir ve ihtiyacı olan diğer uygulamalar için daha fazla CPU ve bellek kapasitesi sağlanabilecektir. Tez çalışması kapsamında hedeflenen temel amaç, özellikle yogun iş yükü altındaki veri tabanı sunucusu sanal makinasının CPU kullanımı ve bellek tüketimini kontrol etmektir. İlgili literatürde varolan çalışmalara ek olarak, CPU kullanımı ve bellek tüketimi çoklu çıkışları, çoklu sunucu parametreleri olan CPU tahsisi ve bellek tahsisi parametreleri gerçek zamanlı olarak değiştirilerek kontrol edilmeye çalışılmıştır. Sanal ortamda, zamanla değişen iş yükü altında çalışan geri besleme kontrol sistemi gerçeklenmiş ve doğruluğu test edilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract Current virtualization technologies might be inadequate in achieving complex service level objectives under varying needs for multiple resources. Resource allocation and control of mutiple resource usages among virtual machines in virtualized data center remains an open problem. Both underprovision of resources that causes application slow-down and overprovision of resources that leads unnecessary resource allocation should be avoided in cloud computing environment . In this thesis study, we attempted to control CPU usage and memory consumption of database server on a virtual machine by means of dynamic allocation of CPU and memory resources to that virtual machine. W thought that if our framework that was developed t control CPU usage and memory consumption o virtualized database server were successful, then resource usages o all virtual machines could b controlled b dynamic allocation o high-enough resources t those virtual machines. Thus, Quality o service could b guaranteed for all applications i the datacenter b maintaining high-enough resource consumption and more CPU and memory capacity could b provided for other applications that need for resources. So, our main focus i to control CPU usage and memory consumption o en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/13510
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science And Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Bulut Bilişim Geri Beslemeli Kontrol Kaynak Kullanımı Kontrol Teorisi Sanallaştırma Sistem Modelleme tr_TR
dc.subject Cloud Computing Control Theory Feedback Control Resource Utilization System Modeling Virtualization en_US
dc.title Veri Tabanı Sanal Sunucu Makinası Çoklu Kaynaklarının Geri Besleme İle Kontrolü tr_TR
dc.title.alternative Feedback Control For Multi-resource Usage Of Virtualized Database Server en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
10042102.pdf
Boyut:
7.45 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama