Stress Optimization On Drive Plate For Automotive Clutch

thumbnail.default.alt
Tarih
2017, 2017
Yazarlar
Karaduman, Alper
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical And Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Disk, Volan ve Baskı Plakasından oluşan debriyaj sistemi motor ile vites kutusu arasında bulunmaktadır. Debriyaj sistemi motor torkunun, motor hızının iletimini onun tork iletimi süresince titreşim sönümleme fonksiyonuna ek olarak tork iletimini sağlar. Son günlerde binek araçlar küçük debriyaj boyutlarında yüksek tork uygulamalarına eğilim göstermektedir. Bu yüzden debriyaj sisteminin elemanlarından olan baskı komplesinin fonksiyonlarından birisi kavramayı sağlayarak motor torkunu ve hızını iletmektedir ve baskı komplesinin elemanı olan diyafram elemanı tork iletiminin sağlanması ve kavrama mekanizmasının tamamlanması için gerekli olan eksenel yükü oluşturur. Kapak, baskı plakası ve rulman ile temasta olan diyafram elemanı, yapısı gereği yay gibi davranış gösterir. Bununla birlikte baskı plakası ve volan arasında bulunan disk uygulanan eksenel yükün sonucu olarak sıkışır ve kavrama mekanizması gerçekleşir. Diğer yandan motor torku ve hızının vites kutusuna iletimi rulman temas noktası üzerinden uygulanan eksenel deplasman sonucunda kesilir. Bu çalışmada, debriyaj sistemi temel elemanlarından olan diyafram yay diferansiyel gelişim algoritması ile eniyilenmiştir ve yük, gerilme ve geometrik limitler kısıt iken asgari kütle amaç fonksiyondur. Bu bildiride, ayırma ve kavrama süresince çalışan diyaframın optimum yük ve gerilim değerleri diferansiyel gelişim algoritması ile incelenmektedir.
Clutch system which consists of Disc Assy, Flywheel and Pressure Plate Cover Assy is located between engine and gearbox. It provides transmitting engine torque and engine speed in addition to its function of absorbing oscillations during transmitting process.Nowadays, Passenger cars have tendency on high torque applications into small size of clutches and there is high load requirement with high endurance capacity. So one of the functions of the Pressure Plate Cover Assembly is to transmit engine torque and engine speed by ensuring engagement and diaphgram element of Pressure Plate Cover Assembly generates required axial load so as to transmit torque transmission and complete engagement mechanism. Diaphgram, which has contact with Cover, pressure plate and release bearing, acts like a spring because of its structure. Moreover, Disc, which inserted between pressure plate and flywheel, is compressed as a result of axial load and engagement mechanism occurs. On the other hand, Transmission of engine torque and engine speed to gear box is interrupted as a result of applied axial displacement on release bearing contact. In this paper, Optimum load and stress results of diaphgram which runs during engagement and disengagement, has been investigated with differential evolution algorithm.
Açıklama
Konferans Bildirisi-- İstanbul Teknik Üniversitesi, Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2017
Conference Paper -- İstanbul Technical University, Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2017
Anahtar kelimeler
Alıntı