Darbeli Akımla Mıg/mag Kaynağında Darbe Parametrelerinin Dikiş Geometrisine Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Muzafferoğlu, Hizber Ferit
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Darbeli akımla MIG/MAG kaynağında darbe parametrelerinin dikiş geometrisine etkisi konusundaki bu çalışmada ilk olarak MIG/MAG kaynak yönteminin hangi ihtiyaçlardan ortaya çıktığına ilişkin bilgi verilmiştir. Geleneksel MIG/MAG yönteminde görülen kısa devre metal transferi, küresel formda metal transferi ve eksenel sprey metal transferi modlarının özellikleri, avantajları ve yetersiz kaldıkları noktalar belirtilmiştir. Darbeli akım kullanılmasının geleneksel yöntemde görülen farklı transfer modlarının avantajlarını nasıl bir araya getirdiği vurgulanmıştır. Darbe parametrelerinin dikiş geometrisi üstündeki etkilerine ayrı ayrı değinilmiştir. Bunun dışında geleneksel MIG/MAG kaynağında dikiş geometrisine etki eden faktörlerin darbe parametreleri ile ilişkisi, buna bağlı olarak bu faktörlerin darbeli akımla MIG/MAG kaynağında seçiminin ve ayarının nasıl yapılması gerektiği konusunda bilgi verilmiştir. Son olarak bahsi geçen parametrelerin etkilerinin incelenebilmesi için dört farklı grupta deneysel çalışmalar yapılmıştır. Bu deneysel çalışmalar ile önceden ayrı ayrı dikiş geometrisi üstündeki etkileri vurgulanmış olan darbe parametrelerinden pik akım genliğinin değişimi ve buna bağlı olarak pik akım süresinin değişiminin dikiş geometrisi üzerindeki sinerjik etkisi araştırılmıştır. Bunun dışında ikinci deney grubunda, pik akım genliği ve pik akım süresi tarafından kontrol edilen damla boyutunun değişiminin, dikiş geometrisi üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Üçüncü ve dördüncü grup deneylerde ise sırasıyla tel besleme hızı ve ark boyu gibi geleneksel MIG/MAG kaynağında büyük önemi bulunan kaynak parametrelerinin darbeli akımdaki davranışları ve etkileri incelenmiştir.
In this study on the subject of the effects of pulse parameters on weld bead geometry in pulsed gas metal arc welding, firstly necessities which caused development of gas metal arc welding are reported. Characteristics, advantages and limits of short circuit metal transfer mode, globular metal transfer mode and axial spray metal transfer mode which are obtained in conventional gas metal arc welding, are expressed. How pulsed current combined the advantages of different transfer modes of conventional method is highlighted. Effects of pulse parameters on weld bead geometry are mentioned one by one. In addition, relations between pulse parameters and factors that affect weld bead geometry in conventional gas metal arc welding are enlightened; according to this, information is given on selection and setup of these factors, in pulsed gas metal arc welding. Finally, experiments are conducted in four different categories to determine the effects of these parameters on weld bead geometry by experimental study. In the first group of experiments, the synergic effect of peak current and peak current duration, on weld bead geometry, is investigated. In the other groups of experiments, the effect of droplet size which is also affected by peak current and peak current duration, the effect of wire feeding rate and arc length, on weld bead geometry, is investigated respectively.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
MIG/MAG kaynağı, Darbeli akım, Dikiş Geometrisi, Darbe parametreleri, GMA welding, Pulsed current, Weld bead geometry, Pulse parameters
Alıntı