Petri Ağ Çeşitleri Ve Diferansiyel Petri Ağları

thumbnail.default.alt
Tarih
18.07.2008
Yazarlar
Gündoğan, Fatih
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Petri ağlarının bir modelleme aracı olarak geçtiği aşamalar taranmış ve klasik Petri ağlarından melez Petri ağlarına kadar geniş bir spektrumda Petri ağ yapısı incelenmiştir. Klasik ve diferansiyel Petri ağları ile ilgili çeşitli örnekler verilmiş, sürekli sistemler için nispeten yeni bir modelleme aracı Petri ağları yaklaşımının non-lineer sürekli sistemlerin modellenmesi için kullanılabileceği daha önce verilmiş örnekler üzerinden gösterilmiş ve yöntem yeni bir örnek üzerinde denenmiştir.
In this study the history of Petri nets as a modeling tool is scanned and it is investigated in a wide spectrum from classical Petri nets to hybrid Petri nets. Some examples about classical Petri nets and hybrid Petri nets are given. It is shown that Petri nets approach, as a relatively new modeling tool for modeling continuous systems, can be used for modelling non-linear systems upon previous examples that can be found while literature research, and the approach is tested on a new example.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
petri ağı, diferansiyel petri ağı, benzetim, non lineer sistem, net, differential petri net, simulation, non-linear system
Alıntı