Büyük Ölçekli Kafes Yapıların Jaya Algoritmasıyla Minimum Ağırlıklı Boyutlandırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
2017
Yazarlar
Değertekin, S. Özgür
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical And Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışmada büyük ölçekli kafes yapıların deplasman ve gerilme sınırlayıcıları altında Jaya algoritması kullanılarak minimum ağırlıklı boyutlandırılması amaçlanmaktadır. Jaya, Sanskritçe’de “Zafer” anlamına gelmektedir. Jaya algoritması (JA), optimizasyon problemini çözerken en iyi çözüme yaklaşma ve en kötü çözümden uzaklaşma prensibini uygulamaktadır. JA’nın en önemli özelliği kendine özgü parametreler kullanmamasıdır. Yöntem, popülasyon büyüklüğü (popülasyondaki çözüm sayısı) ve maksimum iterasyon sayısı olmak üzere iki temel kontrol parametresi kullanmaktadır. JA’nın geçerliliği büyük ölçekli bir kafes yapı üzerinde test edilmiştir. Bu yapı 942 elemanlı uzay kafes olup 59 tasarım değişkeninden oluşmaktadır. JA’dan elde edilen sonuçlar yöntemin geçerliliğini doğrulamaktadır.
In this study, the minimum weight design of large scale trusses is aimed under the displacement and stress constraints using Jaya algorithm (JA). Jaya means “Victory” in Sanskrit. The algorithm is based on the concept that the solution obtained for a given optimization problem which should move toward the best solution and must avoid the worst solution. The most important feature of JA is that the JA has not any algorithm-specific parameters. The JA only requires two standard control parameters which are the population size (i.e. number of solutions in the population) and maximum iteration number. The validity of JA is tested on a large scale truss structure. The truss structure is the 942-bar spatial truss structure consisting of 59 design variables. The results obtained from JA is verified the validity of method.
Açıklama
Konferans Bildirisi-- İstanbul Teknik Üniversitesi, Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2017
Conference Paper -- İstanbul Technical University, Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2017
Anahtar kelimeler
Alıntı