Dynamic and aeroelastic analysis of advanced aircraft wings carrying external stores

thumbnail.default.alt
Tarih
2021
Yazarlar
Aksongur Kaçar, Alev
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Özet
Bu çalışma gelişmiş uçak kanatlarında harici yük ve takip edici kuvvet altında kanadın dinamik ve aeroleastik davranışlarını incelemektedir. Harici yüklerin ağırlığı, pozisyonu, birbirine göre yerleşimi, kompozit katmanların yönelimi ile itki kuvveti etkileri incelenmiş ve hepsinin kanadın doğal frekansı ve kritik çırpınma hızına olan etkileri tespit edilmiştir.
This study aims to examine the effects of the externally mounted stores and the follower forces on the dynamic and aeroelastic characteristics of the beams. Natural frequency and the critical flutter speed of the beams under composite lay up orientation, changing external store quantity, location and follower force magnitude are revealed.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2021
Anahtar kelimeler
Aeroelastikiyet, Aeroelasticity
Alıntı