Yüksek Performanslı Lif Donatılı Çimento Esaslı Kompozit Panellerle Güçlendirilmiş Beton Elemanların Eksenel Yükler Altında Davranışı

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Göray, Rıza Ozan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada; beton elemanların öndöküm, yüksek performanslı lif donatılı çimento esaslı kompozit (HPFRCC) panellerle dışarıdan sargılandığı bir güçlendirme yöntemi araştırılmıştır. Bu kapsamda, HPFRCC panellerle güçlendirilmiş, dikdörtgen enkesitli beton elemanların eksenel yükler altındaki davranışları incelenmiştir. Enkesit biçimi, HPFRCC panel kalınlığı, yükleme türü, ön hasar ve uygulama detayları çalışmada incelenen başlıca değişkenlerdir. Yapılan deneyler sonucunda, öndöküm HPFRCC paneller ile güçlendirilen beton elemanların; sünekliğinde, dayanımında ve gerilme – eksenel şekildeğiştirme eğrilerinin altında kalan alanda belirgin artış gözlenmiştir. Bu bilgiler ışığında, araştırılan yöntemin; kısa sürede uygulanabilen, eleman boyutlarını önemli ölçüde değiştirmeyen, benzerlerine göre ekonomik, (öndöküm oluşu dolayısıyla) kalite kontrolü kolay ve (dikdörtgen enkesitler için de) kolay uygulanabilir, yeni bir güçlendirme tekniği olarak önerilebileceği sonucuna varılabilir.
In this study, a retrofit technique in terms of external confinement of concrete members by using prefabricated panels of high performance fiber reinforced cementitious composites (HPFRCC) is investigated. For this purpose, concrete members with rectangular cross-section were externally confined by using prefabricated HPFRCC panels and tested under axial loads. The main test variables are; shape of cross-section, thickness of HPFRCC panels, loading pattern, presence of pre-damage and application details. Test results showed that external confinement with prefabricated HPFRCC panels provided significant enhancement in ductility and the area under the stress – axial strain curves, as well as compressive strength enhancement. The investigated technique seems to be a promising method due to ease in application, relatively less hindrance to the building occupants, high efficiency in the case of non-circular members, better quality control due to prefabrication and relatively less cost with respect to its alternatives
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Beton, Güçlendirme, Kompozit, HPFRCC, Öndöküm, Sargılama, Dayanım, Süneklik., Concrete, Retrofitting, Composite, HPFRCC, Prefabricated, Confinement, Strength, Ductility.
Alıntı