Does A Positive Relationship Between Renewable Energy Investment And Real Gdp Of Countries Really Exist?

thumbnail.default.alt
Tarih
2019
Yazarlar
Zeren, Ahmet Baran
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Institute of Social Sciences
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
The growth hypothesis suggests that an increase in energy consumption causes an increase in real GDP. In this study, the association between real GDP and renewable energy investment are examined. The local nature of renewable energy resources is one of special importance for sustainable energy due to the fact that their countries reduce dependence on external energy sources and they are continuous and clean energy sources. For this reason, the contribution of renewable energy in global final energy production was 8.5% in 2013 while the incentives for the dissemination of renewable energies in many countries of the world increased from 19.1% in 2014 to 23.7% in 2015. This situation shows that approximately one fifth of the energy consumed in the world (1/5) is met from renewable sources. The reason why the issue is so important is the two major problems facing the world, especially economic reasons.
Teknik olarak, enerji; iş yapma yeteneği olarak ifade edilir. İş yapabilme yeteneği, maddelerin taşınmasına veya değişmesine neden olarak hayati faaliyetlerin sürdürülmesine ve kolaylaştırılmasına katkıda bulunur. Nitekim 18. yüzyılın ikinci yarısında İngiltere'de başlayan ve daha sonra kısa sürede ABD ve Avrupa'ya yayılan Endüstri Devrimi, en önemli enerji kaynağı olan kömürle gerçekleştirilebildi. O dönem refah seviyelerinin artması ve ülkelerin gelişmesiyle vazgeçilmez bir unsur haline gelen enerji, zaman içinde sadece ekonomik bir tartışma olmaktan çıkmış ve diplomasi, hukuk ve jeopolitik gibi kavramları içine alarak çok geniş bir görüş kazanmıştır. Bu noktada, enerji üretimi ve tüketimi, kalkınmadaki en temel göstergelerden biri olarak kabul edilir. Enerji ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılan kaynaklar esas olarak; yenilenebilir enerji kaynakları ve yenilenemez enerji kaynakları olarak iki gruba ayrılır. Yenilenebilir enerji kaynakları; güneş, rüzgâr, jeotermal hidroelektrik, biokütle enerjisi ve dalga enerjisi olarak sınıflandırılırlar. Yenilenemeyen enerji kaynakları ise; Ham Yağ, Doğal Gaz ve Kömür olarak gruplandırılırlar. Fosil yakıtlarda kömür ilk aşamada bir ısıtma kaynağı olarak ortaya çıkmış, ancak buhar motoru ile bir yenilik kaynağı haline gelmiştir.
Açıklama
Thesis (M.A) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2019
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
Anahtar kelimeler
Economics, Ekonomi
Alıntı