Ortotrop Zemine Oturan Süper Eliptik Kesitli Akışkan Tankı İnce Taban Plağının Serbest Titreşim Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
2017
Yazarlar
Kutlu, Akif
Omurtag, Mehmet Hakkı
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical And Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışmada, süper eliptik kesitli, rijit akışkan tanklarının ince taban plaklarının serbest titreşim analizi gerçekleştirilmiştir. Akışkan tankının ortotrop Pasternak elastik zeminine oturduğu düşünülmüş ve içerideki akışkan ideal olarak alınmıştır. Akışkanın plak davranışı üzerindeki eylemsizlik etkileri sınır eleman yöntemi ile tanımlanırken, zeminle temas eden süper eliptik geometrili taban plağı Hellinger Reissner prensibi kullanılarak karışık sonlu eleman formülasyonu ile modellenmiştir. Taban plağı doğal frekans değerlerinin farklı tank geometrisi, akışkan yüksekliği ve zemin parametrelerine bağlı değişimi ayrıntılı olarak incelenmiştir.
In this study, the free vibration analysis of thin plates forming the bottom of rigid fluid storage tanks with super-elliptic section is performed. The fluid storage tank is considered to rest on orthotropic Pasternak foundation while storing ideal quiescent fluid. The added mass terms included from the fluid domain into plate equation of motion are computed by a boundary element method and the super-elliptic bottom plate interacting with foundation is simulated by a mixed finite element formulation using the Hellinger-Reissner principle. The variation of the natural angular frequency values of the bottom plate with respect to various tank geometries, fluid depth and foundation parameters are investigated intensively.
Açıklama
Konferans Bildirisi-- İstanbul Teknik Üniversitesi, Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2017
Conference Paper -- İstanbul Technical University, Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2017
Anahtar kelimeler
Alıntı