Elektromanyetik Raylı Fırlatıcıların Yaklaşım Algoritması İle Parametre Optimizasyonu

thumbnail.default.alt
Tarih
2015-07-08
Yazarlar
Kıran, Taceddin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Hassas yaklaşım algoritması ile elektromanyetik raylı fırlatıcının parametrelerinin (Namlu uzunluğu, raylar arası mesafe, rayların çapları, giriş akımı, giriş enerjisi, mermi kütlesi gibi) optimizasyonu, bu parametrelerin birbiri ile etkileşimi ve güç kaynağının tasarımı.
By precision approach algorithm, optmizing the parameters of electromagnetic rail launchers' parameter like muzzle length, rail radius', distance between the rails, input current, input energy, projectile mass. and examining the effects of these parameters to each other and power supply design.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Instıtute of Science and Technology, 2015
Anahtar kelimeler
Elektromanyetik Raylı Fırlatıcı, Parametre Optimizasyonu, Electromagnetic Rail Launcher, Parameter Optimization
Alıntı