Betonarme Yapıların Kolon-kiriş Birleşim Bölgelerinin Deprem Performanslarının İncelenmesi

dc.contributor.advisor İlki, Alper tr_TR
dc.contributor.author İncecik, Orkun tr_TR
dc.contributor.department Deprem Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Earthquake Engineering en_US
dc.date 2007 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-09-02T07:50:08Z
dc.date.available 2015-09-02T07:50:08Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007 en_US
dc.description.abstract Bu çalışma kapsamında 2 adet birleşim bölgesinde etriye bulunmayan numuneler üretilmiştir. Numunelerden biri kolon, kiriş, enine kiriş ve döşeme detayı içerirken, diğeri sadece kolon ve kirişten oluşacak şekilde tasarlanmıştır. iki numune arasındaki belirleyici parametre enine kiriş ve döşemenin etkisi olarak belirlenmiştir. Her iki numuneye de %12.5 (114 kN) eksenel yük verilmiş ve belirli yerdeğiştirme adımları kullanılarak deneyler yerdeğiştirme kontrollü olarak yapılmıştır. Deneylerde, sıyrılma ve kesme etkilerinin beraber ortaya çıkmasıyla birlikte numunelerin göçme durumuna ulaştıkları gözlemlenmiştir. Enine kiriş ve döşeme detayı bulunan numune diğerine oranla daha fazla yük taşımış ve enerji sönümlemiştir. Enine kiriş ve döşemenin olması birleşim bölgesindeki çatlak genişliklerinin diğer numuneye göre daha küçük olmasına etken olmuştur. Deney sonuçları, ilgili yönetmeliklerin vermiş olduğu beton tarafından karşılanan (çekme ve basınçta) kesme kuvvetinin sınır değerleri ile karşılaştırılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In this study, two specimens have been produced without using stirrups in the joint section. While one of the specimens involves column, beam, transverse beam and slab details, the latter is only composed of column and beam sections. The determining factor for these two specimens has been stated as the effect of transverse beam and slab sections on the behavior of the specimen. %12.5 (114 kN) of the bearing capacity of the column section has been applied to both specimens as the axial force and using specific displacement steps the experiments have been held displacement controlled. In the experiments, it is observed that the specimens have reached the failure mechanism with arise of slipping and shear effects together. The specimen with transverse beam and slab section bared more load and absorbed more energy than the other specimen. Transverse beam and slab caused the crack sizes in the joint to be smaller than the ones in the other specimen. Experimental results are compared to limit values of shear force, countered by concrete (in compression and tension), proposed by pertinent codes. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/8823
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Kolon-Kiriş Birleşim Bölgesi tr_TR
dc.subject Enine Kiriş tr_TR
dc.subject Döşeme tr_TR
dc.subject Column-Beam Joint en_US
dc.subject Transverse beam en_US
dc.subject Slab en_US
dc.title Betonarme Yapıların Kolon-kiriş Birleşim Bölgelerinin Deprem Performanslarının İncelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Seismic Behaviour Of Beam-column Joints Of Reinforced Concrete Structures en_US
dc.type Master Thesis
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
7517.pdf
Boyut:
5.98 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama