Termoplastik malzemelerin kaynağı ve aype'nin sıcak gaz kaynağında kaynak parametrelerinin kaynak hatalarına etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
1999
Yazarlar
Peker, Gökhan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Endüstride kullanılabilecek malzemelerin dünya üzerinde sınırlı miktarlarda ve sadece belirli özellikler içerisinde bulunmasına karşılık, insan ihtiyaçlarının sürekli olarak artış göstermesi, endüstriyel üretimin içerisinde araştırmaların yeni özelliklere sahip malzemeler elde etmesini sağlamıştır. İşte bu eğilim ile ürerimi sağlanan plastik malzemeler diğer malzemelerde bulunmayan bazı özelliklerinden dolayı ve yapılan çalışmalar ile yeni özellikler kazanabilmeleri sayesinde günümüzün vazgeçilmez ana malzemelerinden biri haline gelmiştir. Ucuz işçilik ve işlem maliyetleri, hafiflik, kimyasal maddelere direnç, korozyona dayanım gibi özellikleri metal malzemelere karşı üstünlükleri olarak sıralanabilir. Bu durumda plastik malzemelerin birleştirilmesi büyük önem kazanmıştır. Birleştirme yöntemleri arasında da kaynak, sağlamlığı, uygulama kolaylığı, seri imalata uygunluğu, çeşitli ihtiyaçları karşılayabilecek pek çok çeşidi olması sebebi ile ayrı bir önem taşımaktadır. Bu çalışmanın ikinci bölümünde plastik malzemeler genel olarak ele alınmış, gruplanmış, özellikleri ve çalışma şartları anlatılmıştır. Termoplastik malzemelere uygulanman kaynak yöntemleri olarak üçüncü bölümde ultrasonik kaynak, dördüncü bölümde vibrasyon kaynağı, beşinci, bölümde sürtünme kaynağı, altıncı bölümde yüksek frekans kaynağı, yedinci bölümde sıcak eleman kaynağı, sekizinci bölümde sıcak gaz kaynakları incelenmiş, genel prensipleri anlatılmış, konstrüksiyon ve uygulama alanlarına örnekler verilmiştir. Deneysel çalışma kısmında ise, termoplastik levhalar V kaynak ağız formuyla alın birleştirilmiş ve hız ve sıcaklık parametreleri değiştirilerek kaynak hatalarına etkisi incelenmiştir. Kaynak hatalarına örnekler gösterilmiş, sebepleriyle beraber giderilmesi anlatılmıştır. Sonuçlar ve tartışma kısmında ise elde edilen deney sonuçlan yorumlanmış, kaynak parametrelerindeki değişikliklerin kaynak hatalarına etkileri irdelenmiştir.
The ever increasing need of humanity for various kinds materials with a wide range of applications and properties, while the available industrial materials are limited both in availability and properties, has resulted in substantial research in the industry that brought us new materials with new features. Plastic materials, which are fruits of the above mentioned drive, has become a vital material in today's life because of its certain unique properties and the ability to improve them with further research. As an example, lower cost of processing, lightness, resistance to chemicals and corrosion are some of the advantages of plastic materials over metallic ones. Wide spread use of plastics has made the joining of plastics an important industrial process. Among available joining methods, welding has a special place due to its strength, ease of application, appropriateness for mass production, and availability of various kinds of welding methods that can meet a wide range of needs. In the second part of this work, plastic materials are considered as a whole, divided into groups, and their properties and how they are used are explained. Chapters 3 to 8 explore fundamental joining methods, explain their basic principles and construction, and give examples of application areas. More specifically, Chapter 3 deals with ultrasonic welding, Chapter 4 with vibration welding, Chapter 5 with friction welding, Chapter 6 with high frequency welding, Chapter 7 with hot plate welding, and finally Chapter 8 deals with hot gas welding. In the experimental work part thermoplastic plates has been joined with single V butt joint. The effect of speed and temperature parameters on the faulty welds has been investigated by varying these parameters. Examples of faulty welds has been given with an explanation of their causes and the ways to avoid them. In the Results and Discussions part, experimental results has been interpreted and arguments on the effects of welding parameters on faulty welds are presented.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Anahtar kelimeler
Kaynak hataları, Kaynak parametreleri, LDPE, Sıcak gaz kaynağı, Termoplastik malzemeler, Welding defects, Welding parameters, Low density polyethylene, Hot gas welding, Thermoplastic materials
Alıntı