Constructing A Financial Stress Index For Turkey: A Multivariate Garch Approach

thumbnail.default.alt
Tarih
2018
Yazarlar
Şenol, Pınar
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Institute of Social Sciences
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
Various economic crises have been experienced due to the dynamics of the country as well as the global crises that have lived in the world from past to present. Many of the important studies in economics aimed to estimate these fluctuations in the markets and to examine their relations with each other. In this context, since the early 2000s, financial stress indexes have been established by economists or central banks for various countries. The financial stress indexes created are specific to countries or regions and have some differences. These differences are the methods as well as the data types that are used. In this study, the financial stress indexes created for Turkey. Also, different countries are examined in the literature review. There is the necessity of constructing a new financial stress index because of the economic fluctuations in Turkey in recent years. The financial stress index of Turkey demonstrates the economic activity after important financial events that are called as financial crisis. The financial stress index which is a continuous variable as a time serie and its extreme values are called financial crises in the literature. The financial stress index can be expected to increase in the case of expected financial loss, risk potential or uncertainty financial conditions. In this study, the financial stress index of Turkey is generated with using the banking sector, equity market, money market and exchange market variables. The financial stress index of Turkey is constructed on daily basis for the period from 2 January 2007 to 29 November 2017. The data diversity has been expanded in this study when compared to previous studies in Turkey that is why this study has importance for Turkey. Firstly, the variables of each sector were standardized.
Geçmişten günümüze dünyada yaşanan küresel krizlerin yanı sıra ülke dinamikleri nedeniyle çeşitli ekonomik krizler yaşanmaktadır. Ekonomi alanında en önemli çalışmalardan biri piyasalardaki bu dalgalanmaları tahmin etmek ve birbiri ile olan ilişkilerini incelemektir. Bu bağlamda 2000'li yılların başından beri çeşitli ülkeler için ekonomistler ya da merkez bankaları tarafından finansal sıkıntı endeksleri oluşturulmuştur. Oluşturulan finansal sıkıntı endeksleri ülkelere ya da bölgelere özgü olup farklılıklara sahiptir. Kullanılan veri tiplerinin yanısıra kullanılan metotlar bu farklılıklar arasındadır. Yapılan bu çalışmada literatür taramasında farklı ülkeler için oluşturulan finansal sıkıntı endeksleri ile birlikte Türkiye için oluşturulmuş finansal sıkıntı endeksleri de incelenmiştir. Son yıllarda Türkiye'de ekonomik dalgalanmaların görülmesi nedeniyle yeni bir finansal sıkıntı endeksinin oluşturulma ihtiyacı doğmuştur. Türkiye finansal sıkıntı endeksi, finansal kriz olarak adlandırılan önemli finansal olaylar sonrası ülkede yaşanan ekonomik hareketliliği göstermektedir. Finansal sıkıntı endeksi sürekli bir değişkendir ve belirsizliği yansıtmakta olup uç değerleri kriz olarak adlandırılmıştır. Beklenen finansal bir kayıp, risk potansiyeli ya da belirsizlik durumlarında finansal sıkıntı endeksi artış göstermektedir. Yapılan bu çalışmada, banka sektörü, sermaye piyasası, para piyasası ve döviz piyasasına ait bazı veriler kullanılarak Türkiye için finansal sıkıntı endeksi oluşturulmuştur. Finansal sıkıntı endeksi 2 Ocak 2007'den 29 Kasım 2017'ye kadar olan dönem için günlük olarak hesaplanmıştır. Türkiye finansal sıkıntı endeksi hakkında yapılan daha önceki çalışmalarda kullanılan verilerin genişletilmesi nedeni ile yapılan çalışma Türkiye için önem teşkil etmektedir. Öncelikle her bir sektöre ait veriler standardize edildi.
Açıklama
Thesis (M.A) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2018
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
Anahtar kelimeler
Economics, Ekonomi
Alıntı