Türk Tipi Gulet Yatlarının Formunun Prizmatik Katsayıya Göre Belirlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-02-18
Yazarlar
Turan, Abdullah Engin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, tekne dizaynında karşılaşılan en önemli sorunlardan biri olan, endaze çıkartılması işlenmiştir. Endaze oluşturulması zahmetli ve zaman alan bir işlemdir. Teknenin performansı teknenin endazesine bağlıdır, dolayısıyla endaze belirlenirken, performans kriterleri de göz önüne alınmalıdır. Performans kriterlerinin yanı sıra, tekne formunu oluşturan yüzeyin düzgünlüğünü sağlamak da uzun uğraş gerektiren iteratif bir işlemdir. Tasarım aşamasında karşılaşılan bu sorunları çözmek ve zaman kazanmak amacıyla boyutsuz katsayılar oluşturulmuştur. Bu katsayılar, teknenin su hattı boyu kullanılarak boyutlandırılır ve teknenin ofset tablosu oluşturulur. Bu katsayılar, her posta ve Cp değeri için tablolarda gösterilmiştir. Tabloları kullanarak, oluşturulan endazenin performansını tahmin etmek için bir takım denklemler çıkarılmaya çalışılmıştır. Tasarımcı, tasarıma başlarken hangi değerleri nasıl belirleyeceği sorusu ile karşılaşır, çıkarılan bu denklemler yardımı ile tekne performansını tahmin edebilir. Bu çalışmada, tasarımcının ön dizayn aşamasında karşılaşabileceği olası problemleri çözebilmesi için gereken bilgiler, oranlar ve bunun gibi yardımcı unsurlar açıklanmaya çalışılmıştır.
In this study, we try to solve the most important problem in boat design, which is how to create a hull form. Creating a hull form is a difficult and time consuming job. The performance of a boat depends on its hull form so when creating a hull form, the performance criteria should be considered. Beside the performance criteria, fairing the lines is also an iterative and time consuming job. To solve the problems experienced during the design process and to earn time non dimensional constants are formed. These constants are dimensionalised by using waterline length so offset of the hull form is formed. These constants are also shown in tables for every frame and for each Cp value. These tables are used to create the hull form and in order to guess the performance of the hull form, some ampirical formulas are obtained since the designer come across with the question about how to create a hull form. In this study, some basic information, constants, ratios and similar helpful factors are explained to solve the problems that the designer may come across during the preliminary design process.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Gulet, Stabilite, Direnç, Prizmatik katsayı (Cp), Gulets, Stability, Resistance, Cp (Prismatic coefficient)
Alıntı