Kendiliğinden Yerleşen Yüksek Dayanımlı Betonların Depreme Dayanıklılık Açısından İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-02-24
Yazarlar
Garip, Zafer
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, kendiliğinden yerleşen yüksek dayanıma sahip Ayazağa ve Cebeci olmak üzere iki tip beton tasarlanıp, üretilmiştir. Betonların işlenebilirlik deneylerinin yanı sıra, dayanım, geçirimlilik ve dayanıklılık özeliklerini incelemek amacıyla taze, sertleşen ve sertleşmiş halde çeşitli testler yapılmıştır. Yapılan deneysel çalışmaların sonucunda, her iki tip beton da yüksek dayanım ve durabilite özellikleri göstermiştir. Ayrıca bir proje çalışması hazırlanarak, C90 beton özelliklerine sahip Cebeci tip beton ile C35 beton tipi kıyaslanmıştır. Ön inceleme niteliği taşıyan bu proje çalışmasında, biri 6 katlı diğeri ise 21 katlı iki farklı binanın proje hesabı yapılmıştır. Hesaplamalar sonucunda, yüksek dayanımlı beton kullanımının yapı periyotlarına ve deprem kuvvetlerine etkisi incelenmiştir.
In this study, two types of high strength self-compacting concrete called Ayazağa and Cebeci are designed and produced. As well as the concrete workability tests, in order to examine the strength, permeability and durability properties in fresh, hardening and hardened states of concretes, various tests are made. As a result of the experimental studies, both of concrete types showed high strength and durability properties. In addition to the scope of a project work, Cebeci type concrete having C90 properties is compared with a C35 concrete. As a preliminary examination, two different buildings with 6 and 21 floors are analysed. As a result of the calculations, the effect high strength concretes on construction periods and earthquake forces.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
Kendiliğinden yerleşen beton, Yüksek dayanım, Durabilite, Deprem etkisi, Self-compacting concrete, High strength, Durability, Earthquake effect
Alıntı