Enerji İletim Hattı Parametrelerinin Kestiriminin İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Karaer, Esra
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Elektrik üretim merkezlerinde üretilen elektrik enerjisi, elektrik enerji iletim sistemleri ile tüketicilere ulaştırılmaktadır. Enerji iletim sistemleri elektrik enerjisini, yeraltı kabloları ile veya havai iletim hatları ile olmak üzere iki şekilde iletirler. Enerji iletim hatlarının değişen bölgesel, atmosferik ve çalışma koşullarından etkilenmeleri ve parametrelerinin bu faktörlerle değişmesi, karşılaşılan önemli bir problemdir. Direnç, endüktans, kapasitans, kondüktans, olan bu parametrelerin hesaplanmasının yanında en etkin şekilde kestirilebilmeleri gereklidir. Enerji iletim hattı parametrelerinin kestiriminin incelenmesi bu tez çalışmasında amaçlanmıştır. İletim hattı parametreleri özellikleri etkilendikleri faktörlerle birlikte ele alınarak, iletim hatlarının modellenme şekilleri ve iletim sisteminde meydana gelebilecek simetrisizlikler ile dönüşüm yöntemleri açıklanmıştır. Elektrik enerji iletim hattı parametrelerinin analitik olarak hesaplanması ve kestirim yöntemleri üzerine teorik bilgilere yer verilmiştir. Analitik yolla parametreleri hesaplanarak oluşturulmuş bir örnek sistem üzerinde, iletim hattı parametre kestirimi için zaman domeni ve fazör domeni verilerini kullanan parametre kestirim yöntemleri çeşitli çalışma koşulları için uygulanmış ve uygulama sonuçları verilmiştir.
Energy transmission systems are the connection between the electric producing plants and the electricity demanding customers. These systems use two different ways to transmit the energy which are underground or overhead transmission lines. The main elements of a transmission line are the resistance (R) and the inductance (L) of a unit length of the line; capacity (C) between two isolated parallel lines and finally, even if it is very small, the conductance (G) due to imperfect isolation of the materials. R, L, C and G parameters are calculated by looking at the physical characteristics, length and production method of the transmission lines and they are effected by the frequency and the working conditions. Other than the current calculation methods, several national and international projects are going on for the estimation of such important parameters. The goal of the thesis is to analyze the estimation of the energy transmission line parameters. The factors effecting the transmission line parameters are analyzed in this study. The study is made up of the transmission line models and transformation methods for possible transmission system asymmetries. Some theorical information is given about the analytical calculation method and about considered methods for estimating transmission line parameters. Furthermore it includes the results of different methods which are using time domain and the phasor domain, for estimating transmission line parameters for an analytically calculated sample system. The analysis of the sample systems results with their recommendations are presented in final section.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Enerji İletim Hattı, Hat Parametreleri, Parametre Kestirimi, Power Transmission Lines, Line Parameters, Parameter Estimation
Alıntı