Stent İmalatı Ve Plazma Nitrürlenmiş Stent Ve Malzemesinin Mekanik Ve Korozif Özelliklerinin İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Arslan, Erdem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Koroner stent imalatında özellikle 316L kullanılmaktadır. 316L sahip olduğu yüksek korozyon dayanımı, yüksek süneklik ve düşük akma dayanımı gibi özellikleriyle stent imalatına daha uygun bir malzemedir. Koroner stentlerin şekillendirilmesinde en yaygın kullanılan yöntem hassas ölçülerle ve yüksek hızla kesilmelerini sağlayan lazer kesim yöntemidir. Lazer kesim sırasında nispeten kırılganlaşan stent malzemesinin yeniden sünek hale getirilmesi için stentler tavlanır. Stentlere tavlama öncesi asitle dağlama işlemi uygulanarak lazer kesim sırasında yüzeylerde oluşan oksitler temizlenir. Tavlama sonrasında stentlere elektrokimyasal parlatma işlemi uygulanır. Ardından korozyon dayanımını arttırmak için pasivasyon işlemi uygulanır. Stentin geometrisini, malzemesini ve uygulanan işlemlerin parametrelerini belirlerken hedef; imal edilen stentin istenilen mekanik, metalurjik ve biyouyumluluk için gerekli özelliklere sahip olmasını sağlamaktır. Plazma nitrürleme sayesinde, optimum özelliklere sahip stentin imal edilebileceğini düşünmekteyiz. Ayrıca, plazma nitrürleme tekniği kullanılarak, stent geometrisi ve imalat aşamaları değiştirilmeden farklı lezyonlar için istenen özellikler stente kazandırılabilir.
The material especially used for the coroner stent production is 316L. 316L is prefered for coroner stents due to its properties such as high corrosion resistance, high ductility and low yielding strength. Laser cutting, which allows precise and rapid processing, is the most common technique used in coroner stent production. To re-soften the stents which becomes brittle during laser cutting, annealing is applied. The oxides that forms during laser cutting are cleaned by pickling prior to annealing. Stents are subjected to electropolishing after annealing. After that, stents are subjected to pasivation to increase corrosion resistance. The object while determining the materials, heat treatments and surface treatments used in the stent manufacturing is to provide the desired mechanical, metalurgical and biocompatibility properties to the stent. We think that the stent with the optimum properties can be manufactured by the plasma nitridization. Also, by using the plasma nitridization, properties required for different lesions can be provided to the stent without changing the stent geometry and production steps.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Stent, balon kateter, plazma nitrürleme, 316L, lazerli imalat, anjiyoplasti, elektrokimyasal parlatma, pasivasyon, asitle dağlama, stent, balloon catheter, plasma nitridization, 316L, laser cutting, angioplasty, electrochemical polishing, pasivation, acid pickling
Alıntı