Nanokompozit Yapılı Tekstillerin Geliştirilmesi Ve Antimikrobiyal Özellik Kazandırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
2012-12-10
Yazarlar
Erem, Ayşin Dural
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada eriyikten lif çekimi yöntemi ile kuvvetli ve kalıcı antimikrobiyal özelliğe sahip nanokompozit lif ve filmler üretilmiştir. Bu lif ve filmlerin üretiminde polipropilen, poli(laktik asit) ve poliamid 6 polimer matrisler ile gümüş, titanyum dioksit ve çinko oksit nanotanecikler ve karşılaştırma amaçlı kitosan tanecikler kullanılmıştır. Lif ve filmlerin antimikrobiyal özellikleri nicel ve nitel olarak hem Gram pozitif hem de Gram negatif bakterilere karşı değerlendirilmiştir. Ayrıca eklenen taneciklerin, lif ve filmlerin yapısal, ısıl ve mekanik özellikleri üzerindeki etkisi incelenmiş ve tekstil yüzeyi olarak kullanım olanakları değerlendirilmiştir. Sonuçlar, literatürdeki çalışmalarla karşılaştırıldığında, önerilen yöntemle geliştirilen antimikrobiyal lif ve filmlerin istenen kullanım performanslarına sahip olduğunu göstermiştir. Antimikrobiyal etkinlik sonuçları değerlendirildiğinde ise özellikle çinko oksit ve gümüş nanotanecik içeren lif ve filmlerin hem Gram pozitif hem de Gram negatif bakterilere karşı en iyi antimikrobiyal etkinliği sergiledikleri belirlenmiştir.
In this study, nanocomposite fibers and films that have durable and strength antimicrobial efficacy are produced by using melt spinning method. These fibers and films contain polypropylene, poly(lactide acid) and polyamide 6 as polymer matrixes and silver, titanium dioxide and zinc oxide nanoparticles as fillers. Besides, chitosan particles are used as filler to compare nanocomposite performance. The antimicrobial activity of the samples against Gram positive bacteria and Gram negative bacteria is determined according to qualitative and quantitive methods. Mechanical, structural and thermal characterization tests are performed to define the filler effect on the properties of the films and fibers considering usability as textile material. When the results were compared to the other studies in the literature, the performance of the fibers and films were suitable for textile applications. The evaluation of the antimicrobial activity showed that the films and fibers with zinc oxide and silver filler content exhibited the best activity against both bacteria types.
Açıklama
(Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
(PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
Anahtar kelimeler
Antimikrobiyal, nanokompozit, çinko oksit, gümüş, Antimicrobial, nanocomposite, zinc oxide, silver
Alıntı