Tellür Esaslı Bazı Camların Yapısal Ve Termal Özellikleri

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-05-13
Yazarlar
Tatar, Demet
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada farklı kompozisyonlarda olan molce 0.90TeO2-0.10CdF2, 0.85TeO2-0.15CdF2, 0.80TeO2-0.20CdF2 ve 0.75TeO2-0.25CdF2; 0.85TeO2-0.10CdF2-0.05PbF2, 0.80TeO2-0.10CdF2-0.10PbF2 ve 0.75TeO2-0.10CdF2-0.15PbF2; 0.85TeO2-0.10CdF2-0.05WO3, 0.80TeO2-0.10CdF2-0.10WO3, 0.75TeO2-0.10CdF2-0.15WO3 ve 0.75TeO2-0.15CdF2-0.10WO3; 0.90TeO2-0.10V2O5, 0.80TeO2-0.20V2O5 ve 0.50TeO2-0.50V2O5 cam ve cam seramikleri incelenmiştir. Bu cam ve cam seramiklerin termal ve yapısal özellilerinin incelenmesi için DTA, XRD, SEM/EDS, OM ve Raman spektroskopisi tekniklerinden yararlanılmıştır. Yapılan çalışmada CdF2, PbF2, WO3 ve V2O5 gibi oksit ve florürlerin katılmasıyla edle edilen tellür esaslı camların yapısındaki bileşimin ve cam şebeke bozucusu miktarının, ısıtma hızının, tavlama sıcaklığının ve termal kararlılığının camın özelliklerine olan etkileri karşılaştırılıp incelenmiştir.
In the present work, four different compositions of glasses with 0.90TeO2-0.10CdF2, 0.85TeO2-0.15CdF2, 0.80TeO2-0.20CdF2 and 0.75TeO2-0.25CdF2 in molar ratio, three different composition of glasses with 0.85TeO2-0.10CdF2-0.05PbF2, 0.80TeO2-0.10CdF2-0.10PbF2 and 0.75TeO2-0.10CdF2-0.15PbF2 in molar ratio, four different compositions with 0.85TeO2-0.10CdF2-0.05WO3, 0.80TeO2-0.10CdF2-0.10WO3, 0.75TeO2-0.10CdF2-0.15WO3 and 0.75TeO2-0.15CdF2-0.10WO3 in molar ratio, four glass compositions of 0.90TeO2-0.10V2O5, 0.80TeO2-0.20V2O5 and 0.50TeO2-0.50V2O5 in molar ratio were prepared by conventional quenching methods. Thermal and structural properties of these glasses and annealed glass ceramics were investigated by DTA, XRD, SEM/EDS, OM and Raman spectroscopy techniques. In this study, the effect of the glass composition, modifer content, heating rate and temperature on the properties of the tellurite based glasses that are made with oxide and flourinated modifiers like CdF2, PbF2, WO3 and V2O5 were investigated.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
Tellür camları, termal özellikler, kristalizasyon kinetiği, Tellurite glasses, thermal properties, crystallization kinetics
Alıntı