Ac Motorlarda Gözlemleyici İle Vektör Kontrolü

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-06-29
Yazarlar
Okta, Abdurrahman Said
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalısmada, asenkron motor kontrol yöntemlerinden dogrudan vektör kontrol ve dogrudan moment kontrol yöntemleri incelenmistir. Bu yöntemler yardımıyla sensörsüz asenkron motor kontrolü üzerine bir çalısma yapılmıstır. Ayrıca sensörsüz hız ve akı kestrimi için motor kontrolünde kullanılan gözlemleyicilerden en yaygın kullanılanları hakkında bilgi verilmistir. Daha sonra her iki motor kontrol yönteminin gözlemleyiciler yardımıyla hız ve akı kestirimini nasıl yaptıgı gösterilmistir. Dogrudan vektör kontrol yönteminde hız adaptif akı gözlemleyicisi, dogrudan moment kontrolde ise genisletilmis kalman filtresi kullanılmıstır. Her iki kombinasyon için Matlab simulink ortamında simulasyonlar yapılmıstır. Bulunan degerlerde rotor hızı ve referans hız arasındaki kontrol hatası ve gözlemleyici hız kestrim hataları karsılastırılmıstır. Bu karsılastırma sonucu dogrudan vektör kontrol yönteminde kontrol hatasının dogrudan moment kontrol yöntemine göre daha az oldugu saptanmıstır.
In this thesis, two of induction motor control methods, direct vector control and direct torque control, were investigated. A study of sensorless induction motor control was made with the help of these methods. In addition, an information about the most commonly used observers of sensorless motor speed and flux estimations was given. Also, it is showed that how these 2 motor control methods can implement speed and flux estimations with the help of observers. Speed adaptive flux observer for direct vector control and extended kalman filter for direct torque control method are used. Simulations were done at Matlab Simulink program for these 2 combinations. The control error, difference between rotor speed and reference speed, estimation errors were compared. This comparison showed that less control error occur in direct vector control than direct torque control.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Vektör kontrol, Gözlemleyiciler, Dogrudan moment kontrol, Vector control, Observers, Direct torque control
Alıntı