Şehir Planlaması Tasarımı İçin Yansıtıcı

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-09-02
Yazarlar
Tuncer, Betül
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez çalışmasında, vaziyet planı tasarlanmasının erken fazlarında kullanılmak üzere 3D Studio Max ve Catia Programlarında kullanılabilen bir modül geliştirilmiştir. Başlangıç noktası olarak bir şehir bloğu ele alınmış ve modül, çevresine uyum gösteren tasarım alternatifleri üretmesi için geliştirilmiştir. Birinci bölümde, çalışma konusu, hedefler kapsam ve yöntem açıklanmıştır. Ikinci bölümde yapay zeka, bilgi tabanlı sistemlerin yapay zeka çalışmalarından doğuşu ve biçim gramerlerinden bahsedilmiştir. Bunun nedeni, geliştirilen modülun ileriki zamanlarda yapay zekadan ve bilgi tabanlı sistemlerden yararlanabilecek olmasıdır. Biçim gramerleri ise, dördüncü bölümde açıklanan şehir planlamasına yönelik geliştirilen programların bir kısmının tabanını oluşturduğu için ve açıklanan bu programların okuyucu tarafından anlaşılabilmesi açısından ele alınmıştır. Çalışmada yararlanılan yaklaşım ve sistemler tanıtıldıktan sonra çalışmaya zemin hazırlayan tasarım gereksinimleri açıklanmıştır. Üçüncü bölümde bilgi tabanlı sistemler ve uygulamaları okuyucuyu bilgi tabanlı sistemlerin hesaplama gücü, üretken sistemlerdeki hızı ve verimliliği konusunda bilgilendirmek üzere açıklanmıştır. Dördüncü bölümde kent tasarım alternatifleri üretmek üzere geliştirilen programlardan bahsedilmektedir. Bahsedilen programlar şunlardır: CityEngine, The Melinkov Grammar, CityZoom, Urban Design with Patterns and Shape Grammars ve Smart Solutions for Spatial Planning (SSSP). Beşinci bölümde, modül detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Bu bölüm, kullanıcının modülu doğru kullanabilmesi için yapması gerekenleri, modülun özelliklerini, kısıtlamarını ve potansiyelini içerir. Öte yandan tasarlanan modül ile hayata geçirilen iki farklı yaklaşım, uygulama aşamasında birbirinden farklılık gösterdiği için her iki yaklaşım ayrı ayrı açıklanıp arasındaki farklılıklardan bahsedilmiştir. Altıncı bölüm, tezi sonuçlandırıp, modülü oluşturan süreçle ilgili genel yorumlar yapıp, potansiyellerini, kısıtlamalarını ve gerçekleştirilen iki uygulamanın karşılaştırmasını içermektedir.
In this study, a plug-in is developed for an early phase site planning process. An urban block is chosen as a reference point and the plug-in is designed to generate design alternatives referring to its built environment. In the first chapter, the subject of the thesis, objectives, scope and method of study are explained. In the second chapter historic background of artificial intelligence, birth of knowledge based systems from artificial intelligence studies are revealed. Shape grammars are explained enable the reader understand the field work consists of shape grammars. Following the historic background information of approaches used in the study, design necessities are explained. In the thrid chapter, implications of knowledge based systems are presented to acknowledge the reader about computational power of such systems, basing the system on knowledge is beneficial in terms of effectivness and speed in generation. In the fourth chapter, related field work is explained through its computer implications. The projects explained in this chapter will include CityEngine, The Melinkov Grammar, CityZoom, Urban Design with Patterns and Shape Grammars and Smart Solutions for Spatial Planning (SSSP). In the fifth chapter, the proposed plug-in is explained. It consists of requirements for using the projected plug-in, the features of the projected plug-in. Two applied approaches of the projected plug-in will be explained as well. The sixth chapter will conclude the thesis with general comments regarding the process shaping the plug-in, its potentials and restrictions and a comparison of two applications.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
kentsel tasarım, bilgisayar destekli tasarım, bilgi tabanlı sistemler, biçim grameri, urban design, computer aided design, knowledge based system, shape grammar
Alıntı