Zeytinyağı Atıksularında Bulunan Spesifik Kirleticlerden Tyrosol Ün Biyolojik Arıtılabilirliği

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-02-23
Yazarlar
Kutay, Can
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Zeytinyağı üretim prosesleri sırasında oluşan bu karmaşık organik yapıdaki atıksuyun karakteri birçok çevresel koşuldan etkilenip farklılaştığı gibi üretim proseslerinden çıkan atıksu miktarları da değişim göstermektedir. Türkiye’deki yaklaşık yıllık 170.000 tonluk zeytinyağı üretiminin çok büyük bir kısmı Ege Bölgesinden sağlanmaktadır. Bu üretilen 170.000 ton zeytinyağına karşılık 1.000.000 m3 karasuyun oluştuğu bilinmektedir. Karasuyun biyolojik arıtılabilirliğiyle ilişkili birçok çalışma yapılmış bunlar sonucunda karasuyun yapısında bulunan polifenollerin biyolojik süreçler üzerine toksik ve inhibe edici etkisi ortaya konulmuştur. Bu çalışmada ise hem karasuyun yüksek KOİ yüklemelerinde biyolojik süreçler üzerindeki etkisi gözlemlemek amacıyla biyolojik arıtılabilirlik çalışmaları yürütülmüştür Ayrıca karasuyun yapısındaki polifenollerin arasından yüksek konsantrasyonu nedeniyle model bir kirletici olarak seçilen tyrosol biyolojik süreçler üzerindeki inhibisyon etkisi incelenmiştir. Respirometrik çalışmalar ile elde edilen kinetik parametreler yardımıyla AQUASIM modelleme programında Aktif Çamur Modeli 1 kullanılarak model parametreleri ve tyrosolün inhibisyon katsayısı belirlenmiştir.
Main characters of olive mill wastewaters can be defined with its high phenolic content, high suspended solids and high COD levels. OMW wastewaters represent a great environmental problem, since it is characterized by a high organic load; among the different organic substances found in OMW, including sugars, tannins, phenolic compounds, polyalcohols, pectins and lipids. Biological treatment experiments show us that toxicity, the antimicrobial activity and the consequent difficult biological degradation of OMW are mainly due to the phenolic fraction. In addition to that respirometric experiments to obtain information about inhibitory effect of tyrosol were run. The inhibition tests were conducted with several different concentrations to find out inhibition coefficient of tyrosol. Model parameters of Activated Sludge Model No. 1 were obtained from simulations of respirometric results.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Karasu, tyrosol, respirometrik analizler, Aquasim, Olive mill wastewater, tyrosol, respirometric analyses, Aquasim
Alıntı