Kesirli Mertebeden Kontrolörler Ve Uygulamaları

dc.contributor.advisor Sümer, Leyla Gören tr_TR
dc.contributor.author Mutlu, İlhan tr_TR
dc.contributor.department Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Control and Otomation Engineering en_US
dc.date 2010 tr_TR
dc.date.accessioned 01.07.2010 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-15T17:05:42Z
dc.date.available 2015-06-15T17:05:42Z
dc.date.issued 02.07.2010 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada öncelikle literatürde sıklıkla kullanılan Riemann-Liouville ve Grünwald-Letnikov kesirli mertebeden türev ve integral tanımları verilmiştir. Bu türevlerin lineer olma ve Leibniz kuralı gibi bazı özellikleri ele alınmış ve kesirli mertebeden türevler ile tam sayılı mertebeden türevlerin ilişkilerine değinilmiştir. Ayrıca kesirli mertebeden türevlerin Laplace dönüşümlerini elde etme yöntemleri üzerinde durulmuş ve Riemann-Liouville kesirli mertebeden türev tanımının Laplace dönüşümünde ortaya çıkan sorunlar belirlenmiş ve bu sorunları gideren literatürde önerilmiş Caputo kesirli mertebeden türev tanımı verilmiştir. Daha sonra kesirli mertebeden diferansiyel denklemlerin dinamik sistemleri modellemede çok daha etkili olduğu gösterilmiştir. Ayrıca kesirli mertebeden türevlerin yaklaşıklık ifadelerinin sürekli ve ayrık zamanda elde edilmesine yönelik yöntemler verilmiş ve bu yöntemlerin özellikleri incelenmiştir. Son olarak da, bu tez çalışmasında kesirli mertebeden kontrolör tasarım yöntemlerine ve kesirli mertebeden kontrolörlerin geleneksel kontrolörler ile karşılaştırılmasına yer verilmiştir. Bu kapsamda, kesirli mertebeden PID tanıtılmış ve frekans tanım bölgesinde kesirli mertebeden PID tasarımı gerçekleştirilmiştir. Bir araç süspansiyon sisteminin ve ters sarkaç sisteminin kontrolü, kazanç ve mertebe katsayıları nümerik arama algoritmaları ile belirlenen kesirli mertebeden PID kontrolörleri ile gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bir DC motorun yörünge izleme kontrolünün, kesirli mertebeden bir PD kontrolörü ile yapıldığı deneysel bir çalışma gerçekleştirilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this thesis firstly Riemann-Liouville and Grünwald-Letnikov fractional order derivative definitions which are frequently used in literature is given. After that fractional order derivatives’ some properties which are linearity and Leibniz rule are handled and the relationship between the fractional order derivatives and integer order derivatives is discussed. Furthermore, Laplace transforms of fractional order derivatives are obtained. Problems that may be occur in obtaining the Laplace transform of the Riemann Liouville fractional order derivatives are determined and Caputo fractional order derivative definition that solves these problems is given. After that it is shown that fractional order differential equations are more efficient than the integer order differential equations in system modelling. In addition to this continuous and discrete time approximation methods for the fractional order derivatives are given and the properties of these methods are investigated. Finally, in this thesis fractional order controller design techniques and a comparison between the performances of the traditional and fractional order controllers are given. Within this context, fractional order PID controllers are introduced and a fractional order PID controller is designed in frequency domain. Fractional order PID controllers; in which numerical search algorithms are used to find the gain, differentiation and integration orders coefficients are applied to control the vehicle suspension system and an inverted pendulum. Lastly, an experimental study is made by using a fractional order PD controller, in order to realize the reference tracking control of a DC motor. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/5283
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Kesirli mertebeden türev tr_TR
dc.subject kesirli mertebeden kontrolör tr_TR
dc.subject kesirli mertebeden sistemler tr_TR
dc.subject Fractional order derivative en_US
dc.subject fractional order controllers en_US
dc.subject fractional order systems en_US
dc.title Kesirli Mertebeden Kontrolörler Ve Uygulamaları tr_TR
dc.title.alternative Fractional Order Controllers And Their Applications en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
10627.pdf
Boyut:
2.56 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama