Hafif Raylı Sistemlerin Elektrik Güç Beslemesinde Güvenilirlik Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
2012-02-23
Yazarlar
Aydın, Tayfun
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tezde raylı sistemlerin kısaca tanımları verilmiş, raylı sistemlerin özel bir parçası olan hafif raylı sistemler tanıtılmış, hafif raylı sistemlerin elektrik güç beslemesi anlatılmış ve hafif raylı sistemlerin elektrik güç beslemesinde güvenilirlik analizi yapılmıştır. Güvenilirlik analizi her bir alt sistem için ayrı ayrı yapılmış ve güvenilirlik değerleri hesaplanmıştır. Hesaplanan bu değerlere göre örnek bir trafo merkezi için güvenilirlik değerleri elde edilmiştir. Daha sonra sistemin arızalanma hızı belirlenmiştir. Belirlenen arıza hızına göre sistemin seksiyonlar bazında markov modeli oluşturulmuş ve sistemin çeşitli çalışma senaryolarına göre çalışma durum olasılıkları hesaplanmıştır. Daha sonra tüm sistemin çeşitli çalışma durumlarına göre güvenilirlik değerleri bulunmuştur. Bölümün sonunda sistemin yük durum olasılıkları hesaplanıp çeşitli güvenilirlik indisleri elde edilmiştir. Sonuç olarak hafif raylı sistemlerin güvenilirlik açısından değerlendirilmesi yapılmış, güvenilirliği arttırmanın yolları araştırılmıştır. Bu tezde elde edilen veriler sistemin gelecek davranışı hakkında bilgi verme niteliğindedir. Bu tür çalışmaların artması sistemin daha güvenli tasarlanmasını sağlayacak, bununla birlikte güvenilirlik ile maliyet ilişkisini belirlemede yapılacak analizlerin önünü açacaktır.
This thesis briefly defines rail transit systems; introduces light rail transit systems that is a special part of rail transit systems; explains the traction power system of light rail transit system and performs reliability analysis in traction power systems of light rail transit systems. Reliability analysis was individually conducted for every sub-system and reliability values were calculated. Reliability values for a sample substation were obtained through these values calculated and then, system failure rate was determined. Markov model for the system was established on the basis of sections according to the system failure rate and operating state probabilities of the system were identified according to various operational scenarios of the system. Afterwards, reliability values regarding the whole system were calculated according to the various operational status of the system. At the end of this chapter, load state probabilities of the system were calculated and various reliability indices were obtained. As a result, the evaluation of light rail transit systems were carried out in terms of reliability and research regarding alternative ways were conducted so as to increase the reliability. Data acquired through this thesis provide a variety of information on the future status of the system. An increase in the number of such studies will contribute to a more reliable design for the system and pave the way for future analysis regarding the reliability-cost correlation.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
Anahtar kelimeler
Hafif raylı sistemler, Güvenilirlik analizi, Elektrik güç beslemesi, Light rail transit systems, Reliability analysis, Traction power system
Alıntı