Betonun Kırılma Parametrelerinin Değişik Yöntemlerle Belirlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Eser, Ömer Fatih
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada amaç farklı boyutlardaki disk ve kiriş numunelerin mod I yüklemesi altında boyut etkisini incelemektir. Bu amaçla üretilen numuneler aynı beton karışımına aittir. Üretilen disk numunelerin çapları sırasıyla 600 mm, 450 mm, 300 mm, 225 mm, 150 mm ve 100 mm dir. Kalınlıkları ise yine sırasıyla 300 mm, 225 mm, 150 mm, 112,5 mm, 75 mm ve 50 mm dir. 2a/D oranı olarak 0.0 (çentiksiz), 0.1, 0.3 ve 0.5 seçildi. Burada 2a çentik uzunluğu, D ise numune çapıdır. Kiriş numuneler ise 70x70x280 mm, 100x100x500 mm ve 140x140x560 mm boyutlarındaydı. Kirişlerdeki çentik boyu-numune yüksekliği oranı ise 0.0 (çentiksiz), 0.2, 0.35 ve 0.50 olarak seçildi. Numune boyutu arttıkça hem çentikli hem de çentiksiz numunelerde nominal dayanımın düştüğü görüldü. Bu düşüş çentiksiz numunelerde daha belirgindi. Elde edilen sonuçlar Çoklu Fraktal Boyut Etkisi Yöntemi (ÇFBEY) ile karşılaştırıldı. ÇFBEY nin boyut etkisi kuralına göre daha yüksek korelasyon katsayısı verdiği görüldü.
The main objective of this work is study the size effect in the disc and beam specimens with different sizes in mode I loading condition. All the specimens were cast from the same batch of concrete. The size of disc specimens were 600 mm, 450 mm, 300 mm, 225 mm, 150 mm and 100 mm in diameter, and 300 mm, 225 mm, 150 mm, 112,5 mm, 75 mm and 50 mm in thickness, respectively. The ratio of 2a/D was chosen as 0.0 (un-notched disc specimens), 0.1, 0.3 and 0.5, where 2a is the length of the notch and D is the diameter of the disc specimen. The size of beam specimens were 70x70x280 mm, 100x100x500 mm, and 140x140x560 mm, respectively. The ratio of notch length / specimen depth was chosen as 0.00 (un-notched beam), 0.20, 0.35 and 0.50. As the dimensions of specimens increases, the nominal strength decreases for both notched and un-notched specimens; the decrease was more noticeable in un-notched specimens. The results were also compared with the approach of Multi Fractal Scaling Law (MFSL). The correlation coefficient in MFSL was greater than the Size Effect Law s one.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Beton, Boyut etkisi, Nominal dayanım, Disk, Kiriş, Concrete, Size effect, Nominal strength, Disc, Beam
Alıntı