Music Industry In The Digital Age: A Research On The Effects Of Digitalization In Turkey

thumbnail.default.alt
Tarih
2019
Yazarlar
Özkurt, Öykü
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Institute of Social Sciences
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
The technological developments in the last two decades have caused a huge transformation in the global music industry. As a result of digitalization, from record labels and music producers to the musicians themselves, everyone involved in the music industry has been pushed to adapt their music making and the ways of earning money in this industry. The new means in music producing, distributing, and marketing have not only carried the industry to a new level; but it also shifted the main income sources and control mechanisms in the music world. The aim of this study is to demonstrate that the clearly ubiquitous evolution of digitalization had a big impact on the music industry professionals and musicians with a focus on the music industry of Turkey.
Son 20 yıldaki teknolojik gelişmeler, küresel müzik endüstriside büyük değişimlere sebep olmuştur. Dijitalleşmenin sonucu olarak, yapım firmaları ile müzik yapımcılarından müzisyenlere, müzik endüstrisindeki herkes müzik üretimini ve kazanç yöntemlerini değiştirmek ve yeni düzene uyum sağlamak durumunda kalmıştır. Müzik üretimi, dağıtımı ve dağıtımındaki yeni araçlar, müzik endüstrisini sadece yeni bir boyuta taşımakla kalmamış, aynı zamanda gelir kaynaklarını ve bu sistemdeki görev dağılımını ve sorumlukları da değiştirmiştir. Bu araştırmanın amacı dijitalleşmenin sonucunda Türkiye'deki müzik endüstrisindeki ortaya çıkan değişimleri, endüstri profesyonelleri ve müzisyenlerin bakış açışı ile gözler önüne sermektir.
Açıklama
Thesis (M.A) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2019
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
Anahtar kelimeler
Music, Müzik
Alıntı